Vifo Artikel 26.08.2021

Der er lagt op til kampvalg i folkeoplysningens brancheorganisation

Efter mere end 14 år på posten som formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd skal Per Paludan Hansen på årets repræsentantskabsmøde ud i kampvalg mod Rasmus Nørlem Sørensen fra DEO.

Per Paludan Hansen har været formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) siden 2007, men hans formandstid kan slutte på dette års repræsentantskabsmøde, hvor der for første gang i mere end 20 år er lagt op til kampvalg om pladsen som samrådets formand.

Per Paludan Hansens udfordrer er Rasmus Nørlem Sørensen, der er sekretariatsleder i oplysningsforbundet DEO, som arbejder for at fremme debat og oplysning om Den Europæiske Union.

I sin kandidatpræsentation skriver Rasmus Nørlem Sørensen, at han stiller op som formandskandidater fordi, han mener, der er brug for fornyelse.

”DFS’ medlemsorganisationer har brug for at tage aktivt stilling til, hvad vi vil med posten efter mere end et årti uden modkandidater. DFS er en bundsolid organisation både på bestyrelsesplan og i sekretariatet. Jeg vil gerne bidrage til, at vi udnytter det endnu bedre end i dag,” skriver han og lufter sin utilfredshed med, at folkeoplysningsområdet ikke fik nok politisk opmærksomhed under coronapandemien:

”Hvorfor fik fodboldkampe bedre vilkår under pandemien end os? Hvordan kunne udskænkning og servering slå oplysning og involvering?” spørger han.

Rasmus Nørlem Sørensen påpeger, at der venter en stor opgave med at udvikle folkeoplysningen i en digital tidsalder og i det fremadrettede samarbejde med kulturministeriet:

”Folkeoplysningens minister har lovet os at gennemgå de vilkår og den lovgivning, vi arbejder under. Jeg vil gerne være med til at finde vejen fremad. Jeg tør også godt tage én for holdet og gå forrest ud i et terræn med fælder og faldgruber, hvis I vil give mig rygdækning og opbakning,” fastslår han.

Vigtigt at flere får mulighed for at deltage i aktiviteter

I sin kandidatpræsentation lægger Per Paludan Hansen vægt på at tilbyde strategisk lederskab i forhold til DFS’ rolle som brancheorganisation for de folkeoplysende organisationer:

”DFS er den aktive stemme, der arbejder for at sikre medlemmerne bedst mulige vilkår til at opfylde deres unikke formål. De folkeoplysende organisationers forskellighed er en fantastisk styrke. Det er DFS’ opgave at favne disse forskelle i fælles indsatser  – en opgave vi ofte lykkes med,” skriver han.

Politisk mener Per Paludan Hansen, at det er vigtigt at sikre, at flere borgere får mulighed for at deltage i folkeoplysende aktiviteter:

”Konkret er vi optagede af, at alle folkeoplysende foreninger og skoler hurtigst muligt kommer tilbage til samme aktivitetsniveau som før coronakrisen. Det er nødvendigt, at folkeoplysningsloven justeres, blandt andet med sikkerhed for lavere deltagerpriser,” skriver han og henviser til, at DFS har udarbejdet et konkret forslag, som skal præsenteres for kulturministeren, politiske ordførere og samarbejdspartnere.

Udover ny formand skal de delegerede på repræsentantskabsmødet også vælge fire nye medlemmer til bestyrelsen for DFS. 

Læs mere om DFS’ repræsentantskabsmøde