Vifo Kommentar 18.05.2023

Efterskolerne: "Nej til afskaffelse af 10. klasse"

Reformkommissionens forslag om at afskaffe 10. klasse og erstatte 10. klasse på efterskole med muligheden for et såkaldt ungdomsår vil frarøve mange unge deres efterskoleophold og lukke efterskoler over hele landet, mener Efterskoleforeningen.

Nøgleord: Efterskoler

Kommentar fra Efterskolerne den 3. maj 2023.

Reformkommissionens nye rapport lægger op til at indføre et såkaldt ungdomsår som et plaster på såret for at afskaffe 10. klasse. Men ungdomsåret bliver uden faglige krav, løsrevet fra grundskolen og med et markant sænket offentligt tilskud. Det vil i praksis blive næsten dobbelt så dyrt som et efterskoleår og dermed frarøve tusindvis af unge muligheden for at komme på efterskole, mener Efterskoleforeningen.

”Vi siger nej til at afskaffe 10. klasse og erstatte det med et ungdomsår. 10. klasse på efterskole er en succes. At fratage unge den mulighed vil ramme dem hårdt. I dette skoleår går næsten 25.000 efterskoleelever i 10. klasse. Det gør de, fordi de har behov for det. 10. klasse er en vigtig overgang til en ungdomsuddannelse for rigtig mange unge, siger Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen, og fortsætter:

 ”I stedet for at diskutere afskaffelse af 10. klasse burde man diskutere, hvad vi kan gøre for at give flere unge muligheden for at tage 10. klasse og udvikle sig både fagligt, personligt og socialt.”

Regnearksøvelse

Reformkommissionen har bl.a. til opgave at løse problemet med, at omkring 45.000 unge står uden job og uddannelse. Derfor vil Reformkommissionen bl.a. have flere til at gå direkte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse for at øge arbejdsudbuddet.

”Men det er en ren og skær regnearksøvelse, som ikke holder i virkeligheden. Taberne bliver de unge, der har brug for mere tid og modenhed til at afklare valget af ungdomsuddannelse. Jo bedre fundament, de får, jo bedre muligheder har de senere i livet,” siger Torben Vind Rasmussen og fortsætter:

 ”Vi vil gerne være med til at hjælpe de unge, der slet ikke er i gang med en uddannelse, herunder få flere til at tage en erhvervsuddannelse. Efterskolerne er en del af løsningen, ikke problemet. Efterskolerne er bygget op omkring hånd og ånd. Praksis og teori. Mange af vores skoler har omfattende erfaring med praksisorienteret undervisning og sender adskillige elever videre på erhvervsuddannelserne. Efterskoler samarbejder med lokale virksomheder og laver særlige brobygningsforløb med erhvervsskoler. Vi vil meget gerne være med til at udbygge omfanget af den form for undervisning,” siger Torben Vind Rasmussen.

Forslag vil ramme både unge og efterskoler

Forslaget om at afskaffe 10. klasse vil betyde, at mange unge i fremtiden ikke vil starte på efterskole.

”Det er først og fremmest dårligt nyt for de unge. Efterskolerne er én af samfundets bedste løsninger på de personlige og sociale udfordringer, mange unge står med i dag. Efterskolerne bidrager til at gøre unge mere modne og robuste,” siger Torben Vind Rasmussen og fortsætter:

”Men det vil også betyde, at mange efterskoler må dreje nøglen om. Det vil få store konsekvenser over hele landet. Efterskolerne er også en vigtig del af lokalsamfundene i landdistrikterne,” siger Torben Vind Rasmussen.

Fakta:

  • 24.572 unge går i dette skoleår i 10. klasse på en efterskole
  • 52,5 procent af eleverne i 9. klasse har i år søgt om at starte i 10. klasse. Ud af dem ønsker to ud af tre at starte på en efterskole (kilde: uvm.dk, søgetal til 10. klasse og ungdomsuddannelser, 2023)

Læs og lyt til mere

Torben Vind Rasmussen
Vifo Podcast 02.02.2023
Folkeoplysning på lyd: ”Efterskolerne er en form for fristed”
unge glade mennesker
Idan Vifo Artikel 14.12.2022
Efterskoleelever vil gerne være aktive i foreningerne, når de kommer hjem igen
Efterskoleelever
Vifo Artikel 14.02.2024
Foreningerne bør holde kontakten til unge, der tager på efterskole, hvis de vil have dem tilbage
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vifo Artikel 29.01.2015
Efterskoler skal skabe aktivitet i lokalområderne