Vifo Artikel 04.05.2023

Finanslovsbevilling skal styrke unges bånd på tværs af Danmark, Grønland og Færøerne

DUF modtager en bevilling på 12 mio. kr. fra den nyligt vedtagne finanslov til rigsfællesskabsprojektet Sjómaq. Projektet skal styrke båndene og øge det indbyrdes kendskab mellem unge i Danmark, Færøerne og Grønland.

Nøgleord: Norden Unge

Den 28. april havde vi fint besøg af Anton fra 6. klasse, der var i 'forældrepraktik' hos vores senioranalytiker Malene Thøgersen. Anton fik produceret en fin lille omtale af denne bevilling. 

Da finansloven forleden blev vedtaget, modtog Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) en bevilling på 12 mio. kr. til at arbejde videre med projektet Sjómaq. Det er fire gange så mange som sidste år, hvor DUF fik 3 mio. kr. til et pilotprojekt.

”Vi er begejstrede for, at støtten til vores rigsfællesskabsarbejde fortsætter og øges”, siger Christine Ravn Lund, der er forkvinde i DUF, i en artikel på DUF's hjemmeside.

Det er ikke kun i DUF, at der er glæde at spore.

"Grunden til, at vi har valgt at prioritere Sjómaq-projektet til finanslovsforhandlingerne for 2023, er, fordi der er en videnskløft mellem unge i rigsfællesskabet, når det gælder kulturen uden for sit eget land,” siger det færøske folketingsmedlem, Anna Falkenberg, og fortsætter:

”Færøerne, Grønland og Danmark er i et rigsfællesskab sammen, hvorfor det er vigtigt og en forudsætning for et fremtidigt godt samarbejde, at vi kender til forskellene i vores kulturer.”

Midlerne fra finansloven skal blandt andet bruges til at finansiere en pulje til unges egne projekter på tværs af landene, til at lave årlige fællesaktiviteter, hvor unge kan mødes, til en analyse, samt til forskellige oplysningsarrangementer.

Navnet ’sjomaq’ er en blanding af ordet for hav på alle tre sprog (sjógvur, imaq og hav). Projektets navn er netop et symbol på, at projektet skal binde landene sammen, ligesom havet gør. Navnet er skabt af projektets styregruppe, som består af repræsentanter fra ungdomsorganisationer på tværs af de tre lande.

Læs lignende nyheder

Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
To mennesker sidder på en bakke og kigger udover en sø.
Vifo Idan Artikel 01.03.2022
Ny rapport fra Idrættens Analyseinstitut kortlægger fritidslivet på Færøerne
Kvinder strækker ud på Færøerne
Idan Vifo Artikel 01.03.2022
Voksne færinger er aktive i fritiden, men kun halvdelen er det regelmæssigt
Dreng på skateboard på Færøerne
Idan Vifo Artikel 01.03.2022
Idræts- og fritidsaktiviteter hitter blandt børn og unge på Færøerne
Thorshavn på Færøerne
Vifo Idan Artikel 01.03.2022
Idræts-, kultur- og fritidsforeninger ønsker at bidrage til de færøske lokalsamfund
Gruppe går tur på Færøerne
Vifo Idan Artikel 09.09.2020
Ny undersøgelse kortlægger fritidslivet på Færøerne
Foto: Thomas Søndergaard
Vifo Artikel 23.06.2020
Vifo bidrager til nordisk bog om folkeoplysning
Vifo Artikel 05.11.2015
Seks ud af ti nordmænd deltager i frivilligt arbejde