Vifo Artikel 29.03.2022

’Folkets Journalistpris’ skal hylde journalistik, der styrker den offentlige debat

Den offentlige debat er præget af konflikter og ekstreme holdninger, der blandt andet giver unge mindre lyst til deltage. En ny pris skal hylde journalistik, der nuancerer debatten.

Nøgleord: Debat Demokrati

Et velfungerende folkestyre kræver en mangfoldig og levende debat, som forklarer kompleksiteten fremfor at polarisere, mener Frirummet, der er et initiativ skabt af Friskoleforeningen, Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen, og som arbejder for at forbedre den offentlige samtale.

Derfor har de i samarbejde med journalister og forskere udviklet en ny debatform, som vil udfordre de traditionelle rammer for debat og styrke den demokratiske samtale mellem borgere og politikere. Den såkaldte Frirumsdebat fokuserer på de holdningsforskelle, der ligger bag konflikten, snarere end selve konflikten.

De unge skal involveres i kåringen af vinderen

Nu introducerer Frirummet også prisen ’Folkets Journalistpris’, der skal fremhæve journalistik, som danner rammen om og giver plads til en nuanceret debat samt inspirerer alle, ikke mindst de unge, til at deltage i demokratiet.

”Vores intention med prisen er at prikke til en dybt problematisk tendens: nemlig at konflikter og konfrontationer, hits, clicks og likes er mere styrende for den journalistik, vores folkestyre formidles gennem, og vi som folk præsenteres for, end fællesskabet, løsningerne, nuancerne og dilemmaerne,” siger Lisbeth Trinskjær, der er formand for Højskolerne, i Frirummets pressemeddelelse.

Prisen har også fokus på vigtigheden af at involvere og afspejle unge i samfundsdebatten.

De yngre generationer er vokset op med debatter på Facebook og andre online medier. Alligevel er det ikke nødvendigvis en tendens, de er positive overfor, eller en debat de har tænkt sig at deltage i.

Faktisk viser Dansk Ungdoms Fællesråds årlige demokratianalyse fra 2021, at 61 pct. af de unge i alderen 16-25 år er helt eller delvist enige i, at tonen i den online samfundsdebat giver dem mindre lyst til at deltage i den, mens 71 pct. er helt eller delvist enige i, at debatten online er præget af ekstreme holdninger.

Som en del af ’Folkets journalistpris’ afholder Frirummet derfor et forløb på Ungdomsøen i foråret 2022, hvor en gruppe unge er med til at nominere de kandidater, som skal forelægges juryen.

”Formålet er at give en særlig plads til de unges stemmer og sørge for, at deres holdninger til, hvad der er god journalistik og journalistikkens rolle i demokratiet, spiller en reel rolle og får et rum, hvor de forelægges dem, der har magt og agt til at handle og skabe forandring,” siger Peter Bendix Pedersen, formand for Friskolerne, i pressemeddelelsen.

Frirummet inviterer alle til at indstille deres kandidat senest 20. april. Med prisen følger en præmie på 50.000 kr., som overrækkes på Grundlovsdag 5. juni, når der afholdes demokratifestival på Ollerup.

Juryen består af:

Leder af journalistuddannelsen på SDU, Peter Bro (formand for jury)

Repræsentant for de frie skoler, Lisbeth Trinskjær

En repræsentant fra Dansk Journalistforbund

En repræsentant fra Danske Medier

Direktør for Constructive Institute, Ulrik Haagerup

Forfatter til “Blev du klogere”, Cathrine Gyldensted

Forfatter til FINT-modellen, Gerd Maria May

 

Læs mere:
Læs mere om Frirummet
Find DUF's demokratianalyse 2021

Læs lignende nyheder

Konferencedeltagere til oplæg
Vifo Artikel 05.10.2021
Debat: Forslag om større krav og skarpere definitioner i folkeoplysningsloven
Vifo Kommentar 22.11.2018
Styrk den folkeoplysende debat i aftenskolen
Vifo Kommentar 14.05.2018
Aftenskolerne styrker faktisk den demokratiske debat
Mikrofon - Colourbox
Vifo Artikel 09.05.2018
Mange aftenskoler finder ikke debatskabende aktiviteter relevante
Vifo Artikel 09.05.2018
Hver tredje aftenskole tilbagebetaler de debatskabende midler
Vifo Artikel 10.04.2017
Små aftenskoler og handicap-aftenskoler har svært ved at bruge debatmidler
Vifo Artikel 20.03.2017
Få aftenskoler benytter lovens nyere muligheder