Vifo Artikel 26.08.2015

Foreninger skal tro på deres demokratiske værdier

Ny bog: Flere foreninger kan spille en positiv rolle i lokalsamfundet, hvis de tør tage afsæt i deres værdier, hævder en ny bog om de folkeoplysende foreninger.

Nøgleord: Demokrati Foreningsliv

Med bogen ’Forandring i forening. Når din forening skaber værdi i kommunen’ udfylder forfatteren Torben Steenstrup et hul i den eksisterende litteratur.

Hvor megen af den tidligere litteratur om relationerne mellem kommuner og frivillige organisationer har haft fokus på det sociale område, tager Steenstrup specifikt udgangspunkt i folkeoplysningsområdet og de særlige kendetegn, der gør sig gældende på dette felt.

Gennem 16 kapitler tager forfatteren læseren ved hånden og giver en indføring i, hvad det vil sige at være forening, og hvordan rammerne for folkeoplysningen er skruet sammen.

Bogen er dog først og fremmest tænkt som en værktøjskasse til ildsjæle i foreningslivet, der gerne vil sætte foreningen i spil i et lokalsamfundsmæssigt perspektiv.

Det primære fokus er derfor på råd og vejledning i forhold til samarbejde mellem foreninger og kommunen og på, hvordan foreningerne bliver mere bevidste om deres egne potentialer i forhold til dette samarbejde. I den forbindelse opfordrer forfatteren foreningerne til at sætte deres folkeoplysende og demokratiske værdier i spil. Værdier, som for mange foreninger i dag er gledet i baggrunden til fordel for et mere snævert aktivitetsfokus.

Bogen beskæftiger sig primært med idrætsforeninger samt idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger. I bogens konkrete forslag til samarbejdsrelationer er der imidlertid også udblik til aftenskoleområdet.

Forfatterens påstand er, at ildsjæle gennem den demokratisk organiserede frivillighed kan være med til at ’revitalisere folkeoplysningen og vise nye veje for inddragelse af medborgere’. Noget, der efter forfatterens mening er helt nødvendigt i fremtidens velfærdssamfund, hvor der er behov for flere ’borgere’ og færre ’brugere’.

Bogen henvender sig til et bredt publikum, men først og fremmest til de foreninger, som har et ønske om at bidrage til et aktivt samspil med kommunen.