Vifo Artikel 29.10.2018

Ny foreningsundersøgelse viser fremgang i lokale foreninger

Tredje del af Center for Frivillig Socialt Arbejdes frivilligrapport er nu udkommet – denne gang med fokus på foreningerne. Rapporten viser fremgang i de lokale sociale foreninger.

Med rapporten 'Tal om foreninger og frivillighed' har Center for Frivilligt Socialt Arbejde set nærmere på de frivillige sociale foreningers engagement, samarbejde og organisering. Rapporten er tredje del af ’Frivilligrapporten 2016-2018’, som ud over foreningsundersøgelsen også består af en befolkningsundersøgelse og en kommuneundersøgelse.

Rapporten viser, at der er positivitet at spore hos de lokale foreninger på velfærdsområdet. Størstedelen af foreningerne mener, at det offentliges interesse for civilsamfundet har en positiv effekt på foreningernes indsats. Samtidig viser undersøgelsen, at samarbejdet mellem foreninger og kommuner er i vækst, skriver Center for Frivilligt Socialt Arbejde i en artikel.

Foreningerne oplever generelt at have fået flere brugere, og omkring halvdelen af de foreninger, som har fået flere brugere, har ligeledes fået flere frivillige, medlemmer og ordinært ansatte.

I forhold til administrationen, angiver to ud af tre foreninger i undersøgelsen, at der er for mange administrative byrder forbundet med at søge statslige puljer, mens de i mindre grad oplever, at der er administrative udfordringer ved at søge kommunale §18-midler.

Tendensrapport ser på det frivillige sociale Danmark

I september udkom endnu en rapport fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som ud fra tal fra befolkningsundersøgelsen stillede skarpt på frivillige på sundhedsområdet og det sociale område.

Rapporten ’Tal om det frivillige sociale Danmark’ viste, at særligt kvinder i 30’erne er frivillige på det sociale område. Samtidig pegede undersøgelsen på, at de sociale foreninger er gode til at engagere mennesker uden for beskæftigelse, og at mange mennesker på dagpenge, kontanthjælp eller førtidspension i højere grad finder vej ind i den sociale frivillighed.

Læs mere

Download udgivelserne

Andre Udgivelse september 2018
Tal om det frivillige sociale Danmark
Andre Udgivelse oktober 2018
Tal om foreninger og frivillighed - Analyse af frivillige sociale foreningers engagement, samarbejde og organisering
Andre Udgivelse november 2017
Tal om kommuner og frivillighed. Analyse af kommunernes engagement og samarbejde på det frivillige velfærdsområde
Andre Udgivelse december 2018
Tal om frivillighed i Danmark - Frivilligrapport 2016-2018