Vifo Artikel 21.09.2018

Omfattende besparelser på daghøjskoler i København

Landets største daghøjskolekommune står over for et opgør med tilskuddet til byens daghøjskoler.

På trods af, at det samlede kommunale tilskud til daghøjskolerne på landsplan i dag er næsten halveret siden en lovændring i 2002, har tilskudsniveauet fundet et stabilt leje på omkring 40 mio. kr. det seneste årti. Men det kan ændre sig fremover, hvis budgetaftalen i Københavns Kommune vedtages den 5. oktober.

Syv partier i Borgerrepræsentationen er nemlig blevet enige om en budgetaftale, hvor kommunens fem daghøjskoler står til at miste 10 mio. støttekroner. Det svarer til omtrent 43 pct. af daghøjskolernes samlede tilskud fra kommunen.

Hvis budgetaftalen med de indlagte besparelser på de københavnske daghøjskoler vedtages, vil det komme til at ændre hele landets daghøjskolelandskab. Københavns Kommune er nemlig den største daghøjskolekommune i landet målt på omfanget af økonomisk tilskud.

Ifølge kommunale regnskabstal fra Danmarks Statistik kan lidt over halvdelen af det samlede kommunale tilskud, som daghøjskolerne i dag modtager, tilskrives Københavns Kommune, der blot er en af seks kommuner, som yder støtte til daghøjskoler. De 10 mio. kr., der er lagt op til i besparelser, udgør cirka en fjerdedel af, hvad alle landets daghøjskoler samlet set modtager i kommunalt tilskud.

Bredt politisk flertal bag budgetaftalen

Aftalen om at spare 10 mio. kr. på daghøjskolerne er indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Det er således et bredt politisk flertal i Borgerrepræsentationen, der står bag den samlede budgetaftale.

Jonas Bjørn Jensen, som er gruppeformand for Socialdemokratiet og medlem af både Økonomiudvalget og Kultur & Fritidsudvalget i Københavns Kommune, udtrykker dog ærgrelse over beslutningen.

”Man kan ikke få alt med, når vi ikke har alle penge i verden. (…) Personligt er jeg enormt ked af, at der ikke er fundet penge til at videreføre tilskuddet til daghøjskolerne,” siger han til TV2 Lorry.  

Han håber, at der kan findes en anden løsning.

Et af de partier, der ikke er med i budgetaftalen, er Alternativet, som kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld er valgt ind for.

Ifølge borgmesteren er daghøjskolerne blandt kommunens vigtigste sociale indsatser: ”De københavnske daghøjskoler er nogle af de få heller, der findes i hovedstadens uddannelsessystem. Daghøjskolerne udbyder en bred vifte af uddannelsestilbud til borgere, der har brug for afklaring som et skridt på vejen mod mere formel uddannelse eller tilbage på arbejdsmarkedet,” skriver han i et indlæg på avisen.dk.

Store konsekvenser for daghøjskolerne

Ifølge daghøjskolerne selv vil besparelserne, hvis de gennemføres, have store konsekvenser for de fem daghøjskoler i København. Niels Nørlem, der er skoleleder på daghøjskolen VERA, vurderer, at alle fem daghøjskoler vil være lukningstruede som følge af forhøjet elevbetaling.

”Det vil skabe en helt urimelig hård social frasortering”, siger han til Dansk Folkeoplysnings Samråds (DSF) hjemmeside.

Ifølge Jakob Olsen, der er leder af daghøjskolen Akademiet, vil besparelserne gå hårdt ud over det kreative vækstlag. Daghøjskolerne i København fungerer nemlig som det første afklarende trin for mange kreative unge og sluser årligt flere end 100 elever igennem til videregående kreative uddannelser, fortæller han ligeledes til DSF.

De fem daghøjskoler har i fællesskab startet en underskriftindsamling mod besparelserne i budgetaftalen. I skrivende stund er der indsamlet knap 3.000 underskrifter.

Læs mere

Læs lignende artikler

Piger der træner
Vifo Artikel 13.04.2023
Debat: Hvad skal der ske med de unge, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, hvis kommunerne vender daghøjskolerne ryggen?
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Vifo Artikel 27.10.2016
Daghøjskolerne er blevet et storbyfænomen
Vifo Artikel 20.04.2016
Daghøjskoler kan hjælpe psykisk syge tilbage på sporet
Vifo Artikel 26.02.2016
Nyt dialogforum og ny komité vil fastholde fokus på socialøkonomi
Vifo Artikel 26.11.2015
Viden om sociale virksomheder risikerer at gå tabt
Vifo Artikel 26.09.2014
Ikke-formelle skoleformer kan hjælpe flere unge i gang