Vifo Artikel 05.11.2020

Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen

Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået en ny politisk aftale, der forlænger de nuværende hjælpepakker til kulturen, idrætten og foreningslivet. Aftalen betyder også, at der afsættes yderligere 60 mio. kr. til ekstra kompensation til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Forsamlingsforbuddet er sat ned til ti personer, og det gør det svært for landets aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter at gennemføre deres aktiviteter. Men nu får folkeoplysningen en ekstra håndsrækning gennem en ny politisk aftale mellem regeringen og et bredt flertal af folketingets partier.

Aftalen indeholder en ny midlertidig kompensationsordning, der afsætter 60 mio. kr. til aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, som kan bruges til at dække tabt deltagerbetaling eller ekstra udgifter i forbindelse med restriktionerne.

Ud over den ekstra kompensationsordning indeholder aftalen også en forlængelse af de nuværende kompensationsordninger og hjælpepakker på kultur-, idræts- og foreningsområdet. Det betyder blandt andet, at puljen til breddeidræt og foreningslivet videreføres med 150 mio. kr.

Kulturminister Joy Mogensen påpeger i en pressemeddelelse, at selv om meget stadig er åbent, går kulturlivet en svær tid i møde.

"Danmark er hårdt ramt af corona, og derfor vil kulturlivet, idrætten og foreningslivet også i den kommende tid opleve restriktioner, der gør det svært at afvikle aktiviteter, som de plejer. Med den nye politiske aftale holder vi hånden under de økonomisk pressede kulturinstitutioner, foreningslivet og idrætsaktørerne rundt omkring i landet, så de fortsat kan holde hjulene i gang,” siger hun.

 Ind til videre er kompensationsordningerne forlænget frem til 31. januar 2021.

Læs lignende nyheder

To personer laver keramik
Vifo Kommentar 09.08.2021
Hvad har folkeoplysningen lært af coronakrisen?
Yogatime i aftenskolen
Vifo Artikel 05.02.2021
DFS foreslår at genstarte folkeoplysningen med klippekort og kampagner
Kvinder laver yoga
Vifo Idan Artikel 07.01.2021
Genstartsteam skal finde nye løsninger for coronaplaget idræts- og kulturliv
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles