Vifo Artikel 02.05.2022

Seksuelle krænkelser på højskoler skal forebygges med seksuel dannelse

Flere undersøgelser peger på, at nogle højskoleelever har oplevet seksuelle krænkelser i forbindelse med deres højskoleophold. Derfor har Folkehøjskolernes Forening nu lavet guider til, hvordan højskolerne kan udvikle en samværspolitik og håndtere henvendelser om krænkelser.

Nøgleord: Højskoler Debat

De senere år har mange arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner iværksat undersøgelser og tiltag, der skal afdække forekomsten af seksuelle krænkelser samt forebygge dem. Nu er turen kommet til de danske højskoler, hvor Folkehøjskolernes Forening (FFD) har rettet sit fokus mod temaet ’seksuel dannelse’. I FFD’s strategiplan for de kommende år står der nu skrevet, at foreningen skal styrke sin rådgivning til højskolerne, når det kommer til samvær og seksuel dannelse.

Det indebærer blandt andet, at FFD har udarbejdet en guide til, hvordan man som højskole kan udvikle en samværspolitik, der beskriver regler og rammer for samvær i et fællesskab. Guiden giver også bud på, hvordan man får den implementeret og justeret løbende, og hvad man gør, hvis samværspolitikken brydes.

”Der er et stort behov på højskolerne for at kunne tale om de forhold og tendenser. Derfor vil FFD gerne være med til at sætte en ramme op for den samtale og understøtte højskolernes arbejde, hvor der er behov for det,” siger udviklings- og pressechef i FFD, Andreas Harbsmeier, i en artikel på FFD’s hjemmeside.

Flere højskoleelever har oplevet seksuelle krænkelser

Når FFD sætter fokus på seksuel dannelse, er det ikke grebet ud af den blå luft. Flere undersøgelser peger nemlig på, at elever har oplevet seksuelle krænkelser på flere af landets højskoler.

I en undersøgelse lavet af Sex og Samfund kom det frem, at kulturen på højskolen European Film College har været præget af utryghed, grænseoverskridende adfærd og i nogle tilfælde seksuelle overgreb. En anden undersøgelse på Testrup Højskole, som eleverne selv har taget initiativ til, har vist, at en fjerdedel af eleverne har oplevet uønsket fysisk kontakt til nogle af højskolens fester.

Derudover har Højskolebladet udgivet resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 600 tidligere højskoleelever, der viste, at cirka hver ottende kvinde havde oplevet seksuelle krænkelser i forbindelse med deres ophold.

“Seksuelle krænkelser er en udfordring alle steder. Så vi må gå ud fra, at det også er det her. Spørgsmålet er så selvfølgelig, hvordan man skal agere i forhold til det?” siger Andreas Harbsmeier i Højskolebladets artikel og fortsætter:

”Som forening agerer vi på vegne af vores medlemmer. Der har været et ønske om, at vi sætter en ramme op for en samtale om feltet. Det gør vi så løbende i form af rådgivning til højskolerne, og det gør vi konkret i form af et større seminar om seksuel dannelse, ligesom vi er i færd med at udarbejde vejledende materiale, der adresserer både det forebyggende arbejde og det beredskabsmæssige,” siger han og henviser til den førnævnte guide og et seminar tilbage i marts, hvor ansatte fra højskolerne var inviteret.

Hvordan håndterer man henvendelser om krænkelser?

I undersøgelsen fra Sex og Samfund af kulturen på European Film College (EFC) - og i medierne efterfølgende - blev højskolen kritiseret for ikke at have reageret på og håndteret klagerne fra eleverne om grænseoverskridende adfærd. Det skal der nu laves om på.

”EFC har indført et nyt værdisæt, et code-of-conduct for livet på skolen udviklet i samarbejde med elever og medarbejdere, og en ny og forbedret kommunikation på alle planer. Hertil kommer et nyt forstanderpar med stærke rødder i både højskole- og filmmiljøet, som er kommet fint fra start,” siger den nye formand for højskolen, Jørgen Ramskov til en artikel på Journalisten.dk.

For at undgå, at episoder som den på EFC gentager sig, har FFD ligeledes lavet en samtaleguide til højskolerne, som man kan tage udgangspunkt i, hvis en elev henvender sig med en krænkelse, og som også giver gode råd til, hvordan man håndterer det, hvis en hændelse skulle ende i medierne.

Læs lignende nyheder

PFL festival
Vifo Artikel 16.04.2024
Højskoleprojekt har ført til større globalt udsyn og mange projekter om bæredygtighed
Mand justerer solpanel
Vifo Artikel 25.09.2023
Vifo skal finde læringen i projekt, hvor højskoler har inspireret til bæredygtighed på tværs af landegrænser
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vallekilde Højskole
Vifo Artikel 28.02.2023
Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel

Læs mere om temaet

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler