Vifo

Højskoler i Danmark

Højskolerne har en lang tradition i det danske samfund og opstod i midten af det 19. århundrede som skoler for voksne med det formål at gøre dem til gode, oplyste statsborgere. 

Højskolerne var især inspirerede af Grundtvigs tanker om, at oplysning og dannelse skulle være for hele folket og ikke blot for de lærde i de større byer.

Der var i 2021 73 højskoler i Danmark inkl. en højskole syd for grænsen, to på Færøerne, en i Grønland samt Nordiska Folkhogskolan i Sverige.

På denne temaside kan du finde mere viden om de danske folkehøjskoler baseret på Videncenter for Folkeoplysnings undersøgelser af området. 

Her kan du læse mere om:

  • Højskolernes generelle vilkår, udfordringer og potentialer
  • Højskolernes værdier
  • Højskolerne under coronakrisen
  • Vifos evalueringer af højskolepuljer, projektet Syng, Spis og Snak og specialpædagogisk støtte på højskolerne

Derudover kan du også finde et faktaark med opdaterede tal på højskolerne og deres elever

Højskoleelever

Foto: Vallekilde Højskole/hojskolerne.dk

Højskolerne - hvordan har de det?

I 2018 undersøgte Vifo højskolernes tilstand og satte fokus på deres generelle vilkår, udfordringer og potentialer.

Undersøgelsen fandt et højskoleområde, der var præget af elevfremgang og et positivt fremtidssyn blandt skolerne. Samtidig oplevede højskolerne en række udfordringer ved at drive højskole.

Læs mere om undersøgelsens resultater i artiklen 'Højskolerne - hvordan har de det?'

Læs også artiklerne

Download rapporten 'Folkehøjskolerne i Danmark, hvordan har de det?'

Højskolernes værdigrundlag

Trods fælles rødder er der store forskelle på højskolernes værdigrundlag, viser en analyse fra Vifo. Fælles for mange skoler er dog, at de sætter mennesket i centrum og lægger vægt på højskolernes relationer til det omgivende samfund.

Analysen tager udgangspunkt i de skriftlige værdigrundlag fra alle 68 højskoler i Danmark i 2017, og formålet med notatet er at give en nærmere karakteristik af højskolernes værdier og visioner og variationen imellem dem på tværs af forskellige højskoler og højskoletyper.

På et mere overordnet plan giver notatet samtidig et uddybende indblik i skoleformens særlige karakteristika og højskolernes værdimæssige roller og positioner i samfundet som helhed.

Læs mere om analysen i artiklen 'Højskolernes værdigrundlag viser stor mangfoldighed'

Se også notatet 'Højskolernes værdier' 

Højskoleelever står i en cirkel

Foto: hojskolerne.dk

Højskolerne under coronanedlukningen

Fællesskaber og kostskoleformen er grundsten for højskolerne, både i deres egen selvopfattelse og i forhold til loven.

Det er denne ramme og den deraf tætte sammenvævning af undervisning og samvær der udgør et af de centrale kendetegn ved skoleformen og er en altafgørende del af højskolepædagogikken. Med da Danmark i marts 2020 lukkede ned som følge af coronakrisen, og højskolerne blev pålagt at sende deres elever hjem, blev denne sammenhæng brudt.

I efteråret 2020 så Videncenter for Folkeoplysning derfor nærmere på højskolernes aktiviteter og pædagogiske praksis i forbindelse med coronanedlukningen.

Læs mere om undersøgelsen i artiklen '82 pct. af højskolerne gik online under coronanedlukningen'

Download rapporten 'Den nedlukkede højskole'

Højskoleelever

Foto: hojskolerne.dk

Videncenter for Folkeoplysning evaluerer højskoleområdet

Igennem årene har Videncenter for Folkeoplysning gennemført en række evalueringer på højskoleområdet.

Find flere informationer om evalueringerne her.

Evaluering af Frirummet

I 2023 gennemførte Videncenter for Folkeoplysning en evaluering af aktiviteterne under Frirummet, der var et initiativ skabt af Friskoleforeningen, Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen, og som arbejder for at forbedre den offentlige samtale.

Læs evalueringen 'Frirummet – formater med samtalen i centrum. En evaluering af Frirummets aftryk og betydning'


Evaluering af specialpædagogisk støtte på højskoleområdet

I foråret 2017 så Videncenter for Folkeoplysning nærmere på den specialpædagogiske støtte på højskoleområdet og analyserede tilskud til specialundervisning og højskoleelever med svære handicap. 

Undersøgelsen, der var rekvireret af Kulturministeriet, første til en revidering af retningslinjerne for støtte til højskoler, der har elever med særlige behov. 

Læs mere om evalueringen i artiklerne:

Download evalueringen 'Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne'


Evaluering af Syng, Spis og Snak

Med projektet ’Syng, spis og snak’ ønskede Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) at bringe folk sammen gennem spise- og sangfællesskaber. 13 højskoler deltog i projektet.

Videncenter for Folkeoplysning har evalueret projektet med fokus på at tilvejebringe dokumentation og læring, som kan bruges i den videre udvikling og konsolidering af projektet.

Læs mere om evalueringen i artiklen 'Projekt ’Syng, spis og snak’ åbner højskolerne for lokalsamfundet'

Download evalueringen 'Evaluering af Syng, spis og snak'


Evaluering af højskolepuljer

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) fik af Kulturministeriet i 2014 ansvaret for at administrere og fordele to nye puljer på højskoleområdet: Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje. FFD bad Videncenter for Folkeoplysning om at stå for en ekstern evaluering af puljernes anvendelse, som udkom i 2017.

Evalueringen viste, at puljemidlerne har givet en stor del af højskolerne mulighed for at nå nye målgrupper, etablere nye samarbejdsrelationer og nedbryde grænser mellem højskolerne og det omkringliggende samfund.

Læs mere om evalueringen i artiklen 'Puljemidler når nye målgrupper og bygger bro mellem højskoler og lokalsamfund'

Download den endelige evalueringsrapport 'Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne – Hovedrapport'

Download også midtvejsevalueringen fra 2015 'Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne – midtvejsnotat'

Læs flere fakta om højskolerne

Højskoleelever
Vifo

Fakta om højskoler

Se artikler om højskolerne

PFL festival
Vifo Artikel 16.04.2024
Højskoleprojekt har ført til større globalt udsyn og mange projekter om bæredygtighed
Mand justerer solpanel
Vifo Artikel 25.09.2023
Vifo skal finde læringen i projekt, hvor højskoler har inspireret til bæredygtighed på tværs af landegrænser
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vallekilde Højskole
Vifo Artikel 28.02.2023
Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel
Unge mennesker der smiler
Vifo Artikel 15.08.2022
Danskerne mener, at højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet
To højskolepiger går tur
Vifo Artikel 02.05.2022
Seksuelle krænkelser på højskoler skal forebygges med seksuel dannelse
Højskoleelever på folkemøde
Vifo Artikel 17.11.2021
Højskolerne vil være for alle og satser derfor på større mangfoldighed
Unge mennesker går på vejen
Vifo Artikel 12.08.2021
Elever strømmer (fortsat) til landets højskoler
Unge mennesker spiser pizza
Vifo Artikel 20.05.2021
Folkehøjskoler kan fremover selv bestemme kønsfordelingen på deres hold
Pige spiller guitar
Vifo Artikel 01.02.2021
Folkehøjskolernes Forening åbner online højskole for hele Danmark
Højskoleelever synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 10.11.2020
Ny podcastserie går bagom nye sange fra Højskolesangbogen
Folk sidder til møde. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Artikel 19.10.2020
12 organisationer vil have grøn demokratifond på finansloven
Højskoleelev på computer
Vifo Artikel 23.09.2020
82 pct. af højskolerne gik online under coronanedlukningen
Yoga på højskole
Vifo Artikel 06.07.2020
Ny viden om højskoleelever fra Danmarks Statistik
Højskoleelever
Vifo Artikel 03.06.2020
Vifo undersøger højskolernes pædagogik under nedlukningen
Kvinde laver design
Vifo Artikel 01.04.2020
Coronakrisen skaber digitale højskoler
Elever på højskole
Vifo Artikel 04.03.2020
Højskolens pædagogik udfordrer præstationssamfundet
Ældre på højskole
Vifo Artikel 22.11.2019
To nye seniorhøjskoler på vej
Folk der synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 09.10.2019
Projekt ’Syng, spis og snak’ åbner højskolerne for lokalsamfundet
Højskoleelever
Vifo Artikel 04.10.2019
Samarbejde om en international højskolealliance
Vifo Artikel 30.09.2019
Tidligere kulturminister bliver generalsekretær for FFD
Vifo Artikel 27.05.2019
De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform
Højskoleelever
Vifo Artikel 16.05.2019
Højskolerne afholder internationalt topmøde
Vifo Artikel 04.04.2019
Gerlev Idrætshøjskole inviterer indenfor til konference om levende legekultur
Højskoleelever der synger
Vifo Artikel 19.02.2019
Højskolernes værdigrundlag viser stor mangfoldighed
Vifo Artikel 18.02.2019
Højskolernes 175-års jubilæum støttes med 1,75 mio. kr.
Vifo Artikel 30.11.2018
Ændring af højskoleloven vedtaget i Folketinget
Højskole
Vifo Artikel 12.10.2018
Højskolerne styrker bånd til lokalsamfund
Højskolesamling
Vifo Artikel 10.10.2018
Højskolerne spænder mellem specialisering og almen dannelse
Vifo Artikel 17.09.2018
Tre perspektiver på folkeoplysningens udfordringer
Højskoleelever
Vifo Artikel 11.09.2018
Højskolerne – hvordan har de det?
Vifo Artikel 31.07.2018
Nordisk forskningskonference debatterer højskolernes betydning for demokratiet
Vifo Artikel 30.07.2018
Ændringer til højskoleloven sendt i høring
Vifo Artikel 03.07.2018
Debatinitiativ støttes med 6,6 mio. kr.
Vifo Artikel 26.04.2018
Højskolerne skal stemme om bopælspligt
Højskolelærer
Vifo Artikel 26.04.2018
Mange højskoler har droppet krav om bopælspligt
Folk synger
Vifo Artikel 24.04.2018
Vifo evaluerer ’Syng, Spis og Snak’ på højskolerne
Højskoleelever til samling
Vifo Artikel 23.04.2018
Rapport peger på udfordringer med den specialpædagogiske støtte til højskolerne
Vifo Artikel 23.04.2018
SPS-støtten skaber rummelighed og muligheder
Højskoleelever
Vifo Artikel 23.04.2018
Specialpædagogisk støtte til højskoleophold vokser
Vifo Artikel 21.03.2018
Den første børnehøjskole vil introducere børn til fællesskab og dannelse
Vifo Artikel 12.01.2018
Seniorer skal have bedre mulighed for at komme på højskole
Fællesspisning
Vifo Artikel 18.12.2017
Puljemidler når nye målgrupper og bygger bro mellem højskoler og lokalsamfund
Højskoleelever foran et bål
Vifo Artikel 02.11.2017
Højskolepædagogisk konference sætter bæredygtighed og dannelse til debat
Højskoleelever i rundkreds
Vifo Artikel 16.05.2017
Vifo undersøger specialpædagogisk støtte på højskolerne
Vifo Artikel 29.09.2016
Engagementets dannelse til debat
Cykler på bane
Vifo Idan Artikel 18.08.2016
Idrætshøjskolerne er kraftcentre for nytænkning
Kvinder dyrker yoga
Vifo Idan Artikel 18.08.2016
Idrætshøjskoler: Strammere økonomi forude

Find Vifos udgivelser om højskolerne

Pige i højskolesal. Foto: Højskolerne/Vallekilde Højskole
Vifo Udgivelse september 2020
Den nedlukkede højskole. En undersøgelse af højskolernes pædagogiske aktiviteter under nedlukningen som følge af coronavirus
Folk synger. Foto: FDF
Vifo Udgivelse oktober 2019
Evaluering af Syng, spis og snak
Kvinde synger på række. Foto: FFD/Flickr
Vifo Udgivelse februar 2019
Højskolernes værdier. En analyse af folkehøjskolernes værdigrundlag.
Højskoleelver ligger på græs_Vallekilde Højskole, FFD
Vifo Udgivelse september 2018
Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det?
Højskoleelever. Foto: Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Vifo Udgivelse marts 2018
Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne
Folk sidder ved langbord. Foto: FFD/Testrup Højskole
Vifo Udgivelse december 2017
Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne. Hovedrapport: Evaluering af Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje 2014-2016.
Højskoleelever synger
Vifo Udgivelse oktober 2015
Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne