Vifo Artikel 24.03.2017

Vifo igangsætter undersøgelse af aftenskolernes tilstand

Videncenter for Folkeoplysning gennemfører nu en landsdækkende undersøgelse blandt landets aftenskoler. Gennem et spørgeskema til alle aftenskoleledere vil Vifo undersøge, hvordan det er at drive aftenskole anno 2017.

Skrevet af: Redaktionen

Aftenskoleledere fra landets omtrent 1.200 aftenskoler kan i disse dage se frem til at modtage et spørgeskema fra Videncenter for Folkeoplysning, som har igangsat sin første landsdækkende undersøgelse af aftenskoleområdet.

Undersøgelsen ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’ sætter fokus på aftenskolen som institution og skolernes indbyrdes forskelle og ligheder i forhold til bl.a. størrelse, organisering og deres selvvurderede tilstand.

Aftenskolelederne vil i spørgeskemaet derfor blive spurgt nærmere ind til en række forhold som aftenskolens aktiviteter, økonomi, samfundsmæssige rolle samt de udfordringer og potentialer, de oplever, der er på området.

Vifo har tidligere undersøgt dele af aftenskoleområdet og set på kommunernes forvaltning af folkeoplysningsområdet, men den nye undersøgelse bliver den første store landsdækkende afdækning af aftenskolerne siden 1998.

Ambitionen er at skabe større indsigt i området og medvirke til at øge opmærksomheden om aftenskolernes behov, betydning og potentialer. Vifo håber derfor på stor opbakning til undersøgelsen, så den kan tilvejebringe et solidt vidensgrundlag på området.

Den endelige rapport vil blandt andet indkredse, hvilke faktorer der for aftenskolelederne er med til at fremme eller forhindre en succesfuld aftenskole, samt hvilken betydning de økonomiske og organisatoriske rammer har for skolernes trivsel og muligheder. Samtidig vil undersøgelsen kortlægge, hvilke typer af aftenskoler der er mest fremherskende, og hvilke geografiske mønstre der er i aftenskolernes karakter.

Undersøgelsen er støttet af Kulturministeriet, og den endelige rapport forventes at udkomme ved udgangen af 2017.

Download rapporten

Mænd ved bord_Thomas Søndergaard
Vifo Udgivelse juni 2018

Aftenskolerne – hvordan har de det?

Læs mere om Vifos undersøgelser på aftenskoleområdet

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler