Vifo Udgivelse, juni 2018

Aftenskolerne – hvordan har de det?

Rapporten giver et indblik i den store variation, der findes på aftenskoleområdet, og giver indsigt i skolernes særlige karakteristika og aktiviteter. Derudover belyser undersøgelsen, hvordan aftenskolerne selv ser på deres nuværende roller, udfordringer og potentialer.

Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Antal sider: 162
ISBN: 978-87-970325-1-0 (pdf), 978-87-970325-2-7

Læs artiklerne om undersøgelsen

mænd får undervisning
Vifo Artikel 08.06.2018
Aftenskolerne er tilfredse, og mange ser lyst på fremtiden
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 08.06.2018
Aftenskoler vil bidrage til livskvalitet, folkeoplysning og integration

Læs mere om aftenskolerne på vores temaside

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler