Vifo Artikel 04.12.2023

Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne

En ny database giver overblik over kommunernes tilskud, procedurer og omfanget af aktiviteter på folkeoplysningsområdet. Databasen er baseret på den seneste undersøgelse af folkeoplysningen i kommunerne, som følges op af en ny undersøgelse til næste år.

Skrevet af: Cecilie Hedegaard Bak

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har i 2015 og 2019 brugt spørgeskemaer til at indsamle oplysninger fra kommuner i hele landet om nøgletal på folkeoplysningsområdet. Resultaterne blev dengang udgivet som rapporter, men nu er nøgletal fra den seneste undersøgelse også blevet samlet i en database, der giver kommuner og andre interesserede mulighed for selv at dykke ned i dem.

”Vi har lavet databasen for at skabe et overblik over områdets karakteristika og give indsigt i de mange forskellige måder, kommunerne forvalter folkeoplysningsområdet på,” siger Malene Thøgersen, der er senioranalytiker i Vifo.

Databasen giver både et overblik over de forskellige tilskud og procedurer og fortæller også om omfanget af aktiviteterne på både aftenskole- og foreningsområdet.

Malene Thøgersen håber, at kommunerne kan finde inspiration i databasen, fordi den gør det synligt, hvad man laver i andre kommuner.

”Folkeoplysningsloven er en rammelov, så der er stor forskel på, hvordan det ser ud rundt om i kommunerne. Både fordi kommunerne er forskellige, men også fordi de folkeoplysende aktører er meget forskellige,” forklarer Malene Thøgersen.

Tredje runde af folkeoplysning i kommunerne

I forlængelse af, at databasen lanceres, gør Vifo klar til at gennemføre den tredje undersøgelse i rækken af ’Folkeoplysning i kommunerne’.

Alle kommuner har således netop modtaget information om, hvilke konkrete spørgsmål, der kommer til at indgå i spørgeskemaet. Overordnet ser undersøgelsen dog igen på omfanget og karakteren af de folkeoplysende aktiviteter, hvordan den økonomiske støtte er fordelt, og hvilke øvrige rammer og procedurer der findes på folkeoplysningsområdet i kommunen.

Svarene fra kommunerne kommer til at udgøre datagrundlaget for den kommende rapport, der udkommer i løbet af 2025.

”Det bliver kun mere og mere spændende at lave denne undersøgelse, fordi det nu er muligt at sammenligne resultaterne hen over en længere årrække og på den måde følge udviklingstendenser og spore ændringer på området,” siger Malene Thøgersen.

Når resultaterne er klar, bliver nøgletallene derfra også lagt i databasen, så det er muligt for alle at tilgå dem.  

Gå til databasen

Mænd i aftenskole
Vifo
Database: Tal på folkeoplysningen i kommunerne

Læs mere om temaet

Mennesker holder i hånden
Vifo Idan Tema

Folkeoplysningen i kommunerne