Vifo

Vifo undersøger aftenskolernes tilstand

Videncenter for Folkeoplysning igangsætter en ny landsdækkende undersøgelse med fokus på aftenskolernes selvvurderede tilstand. Hvordan synes aftenskolelederne det går? Og hvordan ser de sig selv i forhold til deres omverden?

Undersøgelsen er afsluttet.

Det er næsten 20 år siden, den seneste landsdækkende undersøgelse af aftenskolerne blev gennemført. Nu gennemfører Vifo en undersøgelsesrække, der skal give aftenskolerne et 360-graders-eftersyn.

Arbejdet med den første delanalyse ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’ startede i februar 2017 og sætter fokus på aftenskolerne som institution og deres indbyrdes forskelle og ligheder i forhold til størrelse, antal kursister og deres selvvurderede tilstand. Hvilke faktorer skaber en succesfuld aftenskole? Hvad betyder rammerne, samarbejdspartnere og antallet af frivillige for skolernes tilstand og muligheder? Hvilke typer af aftenskoler er mest fremherskende?

Undersøgelsen stiller skarpt på fire centrale spørgsmål:

  • Aftenskolernes økonomi og tilfredshed. Er aftenskolerne tilfredse med deres økonomiske situation og muligheder? I hvilken grad er de tilfredse med deres generelle vilkår som institutioner og deres samarbejdsrelationer med kommuner, forbund og andre aktører?
  • Aftenskolernes aktiviteter. Hvilke typer aftenskoleundervisning har skolerne? Hvilke fag og former er de mest populære? Hvor mange aftenskoler har aktiviteter uden for folkeoplysningsloven? Hvilke former for aktiviteter drejer det sig om, og hvad er grunden til, at de har supplerende aktiviteter?
  • Aftenskolernes organisering og aftenskoletyper. Hvordan er forholdet mellem frivillighed og professionalisme i aftenskolerne, og hvordan organiserer de forskellige typer sig? Væsentlige elementer er her bestyrelsernes rolle, karakteren af aftenskolernes relationer til de større oplysningsforbund og eventuelle øvrige samarbejdspartnere.

  • Aftenskolerne og de samfundsmæssige udfordringer. Hvordan oplever lederne aftenskolernes samfundsmæssige betydning? Hvilke samfundsmæssige udfordringer ser de som de vigtigste at adressere i fremtiden? Hvordan ønsker de at gribe det an? Er der forskelle på tværs af aftenskoletyper?

Datagrundlaget for ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’ er en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes til lederne af landets cirka 1.200 aftenskoler.

Kulturministeriet støtter undersøgelsen.

Download rapporten

Mænd ved bord_Thomas Søndergaard
Vifo Udgivelse juni 2018
Aftenskolerne – hvordan har de det?

Læs nyheder om temaet

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler