Vifo

Vifo undersøger udviklingen i aftenskolernes fagudbud

Videncenter for Folkeoplysning ser nærmere på udviklingen i aftenskolernes fagudbud gennem de seneste ti år som en del af den store undersøgelse ’Aftenskolernes roller og potentialer’.

Undersøgelsen er afsluttet.

I foråret 2018 påbegyndte Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) anden del af undersøgelsen ’Aftenskolernes roller og potentialer’, som ser nærmere på aftenskolernes fag, og hvordan fagudbuddet på aftenskolerne har udviklet sig i perioden 2007-2017.

Målet var at skabe større indblik i, hvilke fag der har været og er de mest populære på aftenskolerne, samt at afdække, hvilke faktorer der har påvirket udviklingen i fag, og hvordan fagsammensætningen ser ud i dag.

Den første del af aftenskoleundersøgelsen, ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’, der ser nærmere på aftenskolernes organisering, økonomi, rammer og samarbejdsrelationer, har vist tegn på ændringer af aftenskolernes fagsammensætning. Det står derfor centralt at kortlægge disse forandringer mere præcist for at skabe større indblik i, hvilke forskydninger der er sket inden for aftenskolernes fag over tid.

Undersøgelsen er baseret på fagkataloger fra perioden 2007-2017, som er stillet til rådighed af aftenskoleledere fra 28 aftenskoler. Katalogerne repræsenterer et bredt udsnit af landets aftenskoler, der dækker alle regioner og skoler af forskellig størrelse – fra små skoler med 10 undervisningstimer pr. uge til de store skoler med 10.000 timer pr. uge.

Skolernes fagudbud undersøges ved at optælle fagtyper i perioden for hver skole. Herefter sammenlignes skolernes største fagkategorier samt antal fagkategorier, der er blevet udbudt.

Fremgangsmåden giver også muligheden for at sammenligne med de konklusioner, som en tilsvarende undersøgelse fra Udviklingscentret for folkeoplysning og voksenundervisning fra 1998 har beskrevet. 

Download rapporten

Folk dyrker yoga på aftenskole. Foto: Thomas Søndergaard
Vifo Udgivelse januar 2020
Udviklingsspor i aftenskolernes fagudbud

Læs nyheder om temaet

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler