Vifo

Vifo evaluerer Frirummets debatformat

I samarbejde med Frirummet skal Vifo undersøge og evaluere udbyttet af formatet ’Frirumsdebatten’.

*Projektet er afsluttet

En mangfoldig og levende debat er vigtig for et velfungerende demokrati. Det mener Frirummet, der er et initiativ skabt af Friskoleforeningen, Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen, og som arbejder for at forbedre den offentlige samtale.

I samarbejde med journalister og forskere har de udviklet et nyt debatformat, som skal fokusere mere på de holdningsforskelle, der ligger bag konflikten, end på selve konflikten. Den såkaldte frirumsdebat er faciliteret af en debatpilot og skal være et modsvar til konfliktunderholdning og til den debatkultur, der udråber vindere og tabere.

Nu skal Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) i samarbejde med Frirummet evaluere frirumsdebatten med særligt fokus på debatpiloternes udbytte og brug af uddannelsen inden for debatformen samt de unges udbytte af at indgå i demokratiske processer, som har udgangspunkt i frirumsdebatten.

Evalueringens to dele

Evalueringen kommer til at bestå af to delundersøgelser. I den første del vil Vifo lave deskresearch på baggrund af bl.a. spørgeskemaundersøgelser og evalueringer, som Frirummet allerede har lavet. Målet er at få et indblik i og dokumentere Frirummets indsatser samt at kortlægge geografisk, hvor frirumsdebatterne har været afholdt og hvordan.

Den anden del af undersøgelsen består af to kvalitative nedslag, der har fokus på henholdsvis debatpiloterne og de unge selv. Først og fremmest vil Vifo ringe til 10 udvalgte debatpiloter for at undersøge, hvad debatpiloterne har fået ud af den undervisning, de har fået i debatformen, hvordan de har brugt undervisningsmaterialet, og hvad de synes om det.

I 2023 er det igen tid til at uddele Folkets Journalistpris, der hylder journalistik, som forbedrer den offentlige samtale. Til at bedømme de nominerede har Frirummet sammensat et ungepanel, der skal mødes til et arbejdsdøgn i foråret 2023. Her skal de mødes med de nominerede medier og juryen for Folkets Journalistpris, og i løbet af arbejdsdøgnet kommer de til at indgå i workshops, hvor fokus er på, hvad god journalistik er.

I forbindelse med arbejdsdøgnet vil Vifo være til stede og snakke med de unge om deres holdning til den offentlige debat, og i hvor høj grad de har lyst til at deltage i den. Dernæst skal Vifo undersøge, hvordan arbejdsdøgnet bidrager til de unges deltagelse i den demokratiske samtale samt deres bevidsthed om og holdning til mediernes rolle i demokratiet.

Frirummets aktiviteter, herunder denne undersøgelse, er finansieret af midler fra Samfonden og Trygfonden.

Evalueringen forventes færdig i maj 2023.

Analytiker

Maria Elisabeth Nissen Jensen

Folkeoplysning, daghøjskoler

Download rapporten

Deltagere i frirumsdebat
Vifo Udgivelse september 2023
Frirummet – formater med samtalen i centrum. En evaluering af Frirummets aftryk og betydning

Læs lignende nyheder

Ungepanelet på ungdomsøen
Vifo Artikel 08.05.2023
Ungepanel diskuterede god journalistik og ’Folkets Journalistpris’ på Ungdomsøen
Arrangement med Frirummet
Vifo Artikel 06.03.2023
Debatpilot: ”Debatpilotuddannelsen giver mulighed for at indgå i en dialog på en mere åben og undersøgende baggrund”
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde