Vifo Udgivelse, september 2023

Frirummet – formater med samtalen i centrum. En evaluering af Frirummets aftryk og betydning

Det overordnede formål med evalueringen er at bringe nye perspektiver og læringer frem med henblik på en forankring af projektet. Evalueringen skal skabe inspiration til nye initiativer i samarbejdskredsen omkring Frirummet. Derfor indeholder pixien perspektiver, som kan tages med i fremtidige overvejelser. Evalueringen bygger blandt andet på et et overblik over og kortlægning af Frirummets samlede aktiviteter.

Nøgleord: Demokrati
Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Frirummet
Antal sider: 32
ISBN: 978-87-93784-96-3 (pdf)

Læs artikler om Frirummet

Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Ungepanelet på ungdomsøen
Vifo Artikel 08.05.2023
Ungepanel diskuterede god journalistik og ’Folkets Journalistpris’ på Ungdomsøen
Arrangement med Frirummet
Vifo Artikel 06.03.2023
Debatpilot: ”Debatpilotuddannelsen giver mulighed for at indgå i en dialog på en mere åben og undersøgende baggrund”
Frirummets debatformat
Vifo Artikel 10.11.2022
Vifo skal evaluere Frirummets modsvar til råbekultur og konfliktunderholdning
Frirumsdebat. Foto: Frirummet.
Vifo Artikel 29.03.2022
’Folkets Journalistpris’ skal hylde journalistik, der styrker den offentlige debat
Vifo Artikel 27.05.2019
De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform
Vifo Artikel 03.07.2018
Debatinitiativ støttes med 6,6 mio. kr.