Vifo

Højskolernes generelle tilstand

Videncenter for Folkeoplysning vil skabe overblik over højskoleområdet og gennemfører nu en undersøgelse af højskolernes generelle tilstand.

Undersøgelsen er afsluttet.

Undersøgelsen vil se nærmere på højskolernes generelle vilkår, udfordringer og potentialer og vil blive afrapporteret i en separat rapport.

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt forstanderne på de danske højskoler kombineret med en gennemgang og analyse af højskolernes årsregnskaber. Derudover vil 2-4 højskoler blive udvalgt til kvalitative interviews med højskoleforstanderne.

Undersøgelsen vil se nærmere på højskolernes elevtal og –sammensætning, lærernes ansættelsesvilkår og skolernes holdning til spørgsmålet om bopælspligt samt forstandernes opfattelse af højskolens rolle i lokalsamfundet. Derudover vil undersøgelsen fokusere på højskolernes samarbejde med eksterne aktører som andre højskoler, foreninger, kommuner, virksomheder mv., samt de fordele og ulemper der kan være ved sådanne samarbejdsrelationer.

Den generelle undersøgelse af højskolernes vilkår, udfordringer og potentialer vil samtidig indgå i undersøgelsen af SPS-området, da undersøgelsen forventes at give et grundigt kendskab til højskolernes målgrupper, deres kendskab og holdning til SPS-tilskud samt de behov, de ser for særlige tilskud nu og i fremtiden.

Spørgeskemaerne til højskoleforstanderne blev udsendt i juni 2017 i forbindelse med undersøgelsen af specialpædagogisk støtte på højskoleområdet og den endelige afrapportering forventes at ligge klar i foråret 2018.

Senioranalytiker, ph.d.

Malene Thøgersen

Folkeoplysning, folkeoplysningsloven

Download rapporten

Højskoleelver ligger på græs_Vallekilde Højskole, FFD
Vifo Udgivelse september 2018
Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det?

Læs mere om temaet

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler