Vifo Udgivelse, september 2018

Folkehøjskolerne i Danmark. Hvordan har de det?

Rapporten sætter fokus på de danske folkehøjskoler anno 2017 og giver et samlet indblik i højskolernes vilkår, rolle og situation set ud fra højskolernes eget perspektiv.

Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Antal sider: 108
ISBN: 978-87-970325-4-1 (pdf), 978-87-970325-5-8

Læs artiklen om undersøgelsen

Højskoleelever
Vifo Artikel 11.09.2018
Højskolerne – hvordan har de det?

Læs mere om højskolerne på vores temaside

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler