Vifo

Vifo undersøger tværgående samarbejde i folkeoplysningen

I en undersøgelse rekvireret af Kulturministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har Vifo sat fokus på tværgående samarbejdsrelationer mellem folkeoplysningens aktører.

Projektet er afsluttet. 

På tværs af samfundsområder er der stigende fokus på udviklingen af samarbejdsrelationer mellem lokale aktører. Alligevel er der på mange områder stadig begrænset viden om, hvordan lokale aktører oplever de tværgående samarbejdsrelationer, og hvad der skal til for at få et velfungerende samarbejde op at stå.  

Med afsæt i en række delundersøgelser i Norddjurs Kommune har Vifo afdækket de muligheder og udfordringer, som aktører på kultur- og folkeoplysningsområdet møder, når de indgår i lokale samarbejdsrelationer.

I den forbindelse er der i kommunen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreninger og andre lokale aktører på kultur- og fritidsområdet. Hertil kommer en række kvalitative undersøgelser af konkrete samarbejdsrelationer eller mangel på samme i udvalgte lokalområder.

Baggrunden for undersøgelsen er projektet KulturDanmark, hvor to ministerier gennemførte en række dialogmøder med deltagelse fra en bred palet af lokale kultur- og folkeoplysningsaktører. På dialogmøderne blev der identificeret en række temaer og problemstillinger til videre drøftelse, og en af disse var det tværgående samarbejde.

Senioranalytiker, ph.d.

Malene Thøgersen

Folkeoplysning, folkeoplysningsloven

Download rapporten

Børn fra FC Grenå står ved en sø. Foto: FC Grenå
Vifo Udgivelse september 2015
Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører