Vifo Udgivelse, september 2015

Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører

Rapporten formidler resultaterne af projektet 'Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører', der har arbejdet med tværgående samarbejde på tværs af kulturelle og folkeoplysende organisationer og foreninger i lokalområder uden for de store byer. Herunder formidler den eksisterende viden på området og analyserer lokale samarbejdsrelationer.

Skrevet af: Malene Thøgersen
Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Kulturministeriet
Antal sider: 126
ISBN: 978-87-92120-92-2

Læs også den mindre udgivelse

Børn fra FC Grenå står ved en sø. Foto FC Grenå
Vifo Udgivelse september 2015

Når foreninger samarbejder...