Andre Udgivelse, december 2011

Demokrati for fremtiden: Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement

Betænkning fra Valgretskommissionen med 28 forslag til tiltag, der kan styrke unges deltagelse i demokratiet.

Åbn rapport
Udgiver: Dansk Ungdoms Fællesråd, Valgretskommissionen
Antal sider: 358
ISBN: 978-87-87486-05-7