Vifo Udgivelse, oktober 2015

Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne

Midtvejsnotatet evaluerer de projekter, der foreløbigt er gennemført, og som har modtaget økonomisk støtte fra én af de to puljer, Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje, som administreres af Folkehøjskolernes Forening.

Skrevet af: Malene Thøgersen
Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD)
Antal sider: 44
ISBN: 978-87-93375-20-8 (elektronisk)

Læs også hovedrapporten

Folk sidder ved langbord. Foto: FFD/Testrup Højskole
Vifo Udgivelse december 2017
Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne. Hovedrapport: Evaluering af Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje 2014-2016.