Vifo Udgivelse, december 2017

Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne. Hovedrapport: Evaluering af Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje 2014-2016.

Vifo har evalueret to puljer på højskoleområdet, Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje, for FFD. Evalueringen belyser, i hvilken udstrækning og på hvilken måde projekterne har opfyldt de kriterier, der er lagt til grund for bevillingen, samt forsøger at udbrede erfaringer og inspiration til andre institutioner.

Skrevet af: Malene Thøgersen
Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD)
Antal sider: 81
ISBN: 978-87-93375-96-3 (pdf)

Læs artiklen om undersøgelsen

Fællesspisning
Vifo Artikel 18.12.2017
Puljemidler når nye målgrupper og bygger bro mellem højskoler og lokalsamfund

Læs mere om højskolerne på vores temaside

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler