Vifo Udgivelse, juni 2016

Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune

Denne undersøgelse belyser aftenskolernes roller og potentiale i forhold til borgernes mentale sundhed og trivsel i Aalborg Kommune.

Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Folkeoplysningssamvirket i Aalborg og Aalborg Kommune
Antal sider: 230
ISBN: 978-87-93375-48-2

Se også undersøgelsen af borgernes fritidsvaner i Aalborg Kommune

Havn i Aalborg. Foto: Michael Damsgaard/VisitAalborg
Vifo Udgivelse august 2016
Fritid og trivsel i Aalborg Kommune. En analyse af borgernes fritidsvaner

Læs artiklerne om undersøgelsen

Kvinde laver ler
Vifo Artikel 15.08.2016
Aftenskolerne understøtter kursisters mentale sundhed
Kvinder sidder ved bord sammen
Vifo Artikel 15.08.2016
Aftenskolerne spiller en vigtig samfundsmæssig rolle
Hænder på en høvl
Vifo Artikel 01.09.2016
Aftenskolekursister søger ny viden og faglighed

Læs mere om aftenskolerne på vores temaside

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler