Andre Udgivelse, juli 2013

Frivillighedscharter 2013

En fornyelse af charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige fra 2001, med fokus på at styrke mulighederne for aktivt medborgerskab i forpligtende fællesskaber og på at styrke samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige.

Åbn rapport
Udgiver: Social-, børne- og integrationsministeriet, Kulturministeriet, Økonomi- og indenrigsministeriet, Ministeriet for sundhed og forebyggelse
Antal sider: 4