Andre Udgivelse, januar 2015

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark - Det nationale integrationsbarometer

Ankestyrelsens Medborgerskabsundersøgelse, Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark, er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt nydanskere, som har boet i Danmark i mindst tre år, og personer med dansk oprindelse i alderen 18 år og derover. Medborgerskabsundersøgelsen skal medvirke til at beskrive holdninger til og oplevelser af medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark.

Åbn rapport
Udgiver: Ankestyrelsen
Antal sider: 48