Andre Udgivelse,

Medborgerskap, politisk deltagelse og makt

Dette notat undersøger unge nordmænds deltagelse og mulighed for indflydelse på den politiske arena. Notatet vil tydeliggøre, hvilke formelle politiske institutioner ungdommen har tilgængelig, og hvilke muligheder for magt og indflydelse deltagelsen giver de unge.

Skrevet af: Guro Ødegård
Åbn rapport
Udgiver: Institutt for samfunnsforskning
Antal sider: 37