Andre Udgivelse, februar 2015

Offentlige og frivillige velfærdsudbydere og aktivt medborgerskab - En analyse af plejehjems- og skoleområdet i to udvalgte kommuner

Formålet med rapporten er at belyse, hvilken betydning det har for borgerroller, hvorvidt velfærdsydelser leveres af offentlige, frivillige eller private udbydere. Sideløbende med den danske undersøgelse, er der gennemført lignende studier i Norge og Sverige.

Skrevet af: Malene Thøgersen
Åbn rapport
Udgiver: Netværk for forskning i Civilsamfund og Frivillighed (CIFRI)
Antal sider: 194
ISBN: 978-87-996690-1-1