Vifo Udgivelse, januar 2017

Unge i aftenskolen. Masterclass - Evaluering af et fleksibelt tilrettelagt undervisningsforløb for unge.

FO-Aarhus har fået bevilliget midler fra Kulturministeriets Folkeoplysningspulje til at afprøve et undervisningsforløb målrettet unge, som har til formål at udvikle deltagernes kompetencer i forhold til planlægning og afholdelse af events og projekter for andre unge. FO-Aarhus bad Videncenter for Folkeoplysning om at stå for en ekstern evaluering af forløbet, som er samlet i denne rapport.

Skrevet af: Henriette Bjerrum
Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: FO-Aarhus
Antal sider: 62
ISBN: 978-87-93375-67-3, 978-87-93375-68-0 (elektronisk)

Læs artiklen om undersøgelsen

Unge bygger i træ
Vifo Artikel 11.01.2017
Samarbejder kan få unge i aftenskole

Læs mere om aftenskolerne på vores temaside

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler