Andre Udgivelse, april 2014

Unges motivation for politisk deltagelse - Syv former for politisk engagement

Rapporten undersøger danske unges motivation for politisk deltagelse og præsenterer syv former for politisk engagement.

Åbn rapport
Udgiver: Center for Ungdomsforskning (CEFU)
Antal sider: 39
ISBN: 978-87-93058-16-3