Vifo Artikel 24.11.2022

Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler

Aftenskolerne i København oplever udfordringer med at finde lokaler til deres aktiviteter. Aftenskolernes Samråd København har derfor bedt Videncenter for Folkeoplysning om at undersøge udfordringernes omfang.

Skrevet af: Johan Vad Knudsen

Hvis du har lyst til at lære at lave japanske retter eller måske lære at tale italiensk til husbehov, så er aftenskolerne et oplagt sted at søge hen. Men hvis du bor i Københavns Kommune, så kan det være, at du skal være overbærende, når det kommer til undervisningslokaler.

I Københavns Kommune er der i dag 88 aftenskoler. De varierer både i størrelse og profil, og dækker alt fra mindre kor og foredragsforeninger over aftenskoler for særlige målgrupper til store oplysningsforbund. Fælles for dem er, at de oplever problemer med at finde egnede lokaler.

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har nu fået til opgave at undersøge de udfordringer, aftenskolerne oplever med at finde lokaler i København i håb om at finde nogle forslag til løsninger.

Kåre Emtoft, formand for Aftenskolernes Samråd København, ser frem til gennem undersøgelsen at få et bedre overblik over problemernes omfang.

”Vi håber, at vi kan dokumentere over for politikerne, hvad det er for nogle lokaleforhold, vi har i aftenskolerne. Derefter kan vi indgå i en dialog med de politikere, der træffer beslutninger om lokaler i København, om hvordan vi forbedrer forholdene. Det er vigtigt, at vi får et ordentligt datagrundlag at diskutere ud fra. Ellers bliver det en meget løs snak,” siger han.

Svært at finde plads til aftenskolerne i dagtimerne

Udfordringerne skyldes blandt andet, at lokaletilskuddet i Københavns Kommune i praksis er blevet udfaset gennem de senere år. Det kan kommunerne gøre ifølge folkeoplysningsloven, hvis de i stedet kan finde et passende kommunalt lokale til undervisningen. Aftenskolernes Samråd oplever dog, at mange aftenskoler har svært ved at finde egnede kommunale lokaler og i stedet lejer lokaler til deres undervisning, hvilket giver dem økonomiske udfordringer.

Det har været en ambition for Københavns Kommune at flytte aftenskolernes aktiviteter over i kommunale lokaler. I praksis har det dog vist sig at være svært, fordi aftenskolerne ofte har undervisning i dagtimerne, hvor mange kommunale lokaler på for eksempel folkeskoler er optagede. Aftenskolerne oplever også problemer med lokalernes forfatning samt adgangsudfordringer.

”Vi har nogle gange problemer med at komme ind i lokalerne, fordi adgangssystemerne ikke altid virker. Skolerne kan også nogle gange være lidt beskidte. Det er en generel udfordring for os, at folkeskolerne jo eksisterer for deres egen skyld, og ikke så meget for aftenskolerne. Vi får barberet vores tilskud og er nødt til at hæve priserne, samtidig med at folk møder en kvalitet, der ikke stemmer overens med de forventninger, der følger med den høje betaling,” siger Kåre Emtoft.

Formålet med undersøgelsen er at skabe et overblik over, hvilke typer af lokaler aftenskolerne bruger, og at belyse lokalesituationen fra flere vinkler. Undersøgelsen skal blandt andet

  • kortlægge, hvordan aftenskolerne bruger kommunale, egne eller lejede lokaler til deres undervisning
  • belyse aftenskolernes eget syn på lokalesituationen i København
  • undersøge processen med at booke lokaler, adgangsforhold og samarbejde om lokaler
  • diskutere udfordringer, potentialer og læringspunkter, som kan danne grundlag for det videre arbejde med at finde lokaler til aftenskoleundervisning i Københavns Kommune

Læs flere nyheder om aftenskoler her

Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud