Vifo Artikel 23.06.2017

Arbejdsgruppe foreslår nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet

En arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet er på trapperne med en række anbefalinger til en ny organisering af Folkeuniversitetet. Blandt andet foreslås en nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet.

Skrevet af: Redaktionen

I marts måned nedsatte kulturminister Mette Bock en bred arbejdsgruppe til at se nærmere på Folkeuniversitetets struktur og komme med forslag til en mere decentral organisering.

Den endelige rapport med arbejdsgruppens anbefalinger er endnu ikke offentliggjort, men ifølge en pressemeddelelse fra Kulturministeriet er den på trapperne, og i rapporten vil et klart flertal i arbejdsgruppen bakke op om en nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelserne. I stedet vil de fire afdelinger i Aarhus, Odense, Aalborg og København samt Komitéstyrelsen videreføres som selvstændige enheder. De lokale frivillige komiteer vil fortsat være tilknyttet en overordnet enhed.

Ifølge arbejdsgruppens kommissorium var Folkeuniversitetets nuværende struktur for kompleks og utidssvarende og understøttede ikke formålet om at formidle forskningsresultater og fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Det mener kulturminister Mette Bock man kan komme til livs gennem den nye organisering:

”Det er glædeligt, at der tegner sig en bred opbakning i arbejdsgruppen til at anbefale en forenklet organiseringen af Folkeuniversitetet, der gør universitet mere tidssvarende. Mindre bureaukrati er til gavn for brugerne, og vi styrker samtidig det lokale arbejde,” siger hun i pressemeddelelsen.

Med udgangspunkt i rapporten forventer ministeren at sende et lovforslag omkring en ændring af reglerne for Folkeuniversitetet i høring inden sommerferien.

Læs mere

Læs mere om ændringen af Folkeuniversitetets struktur på temasiden

Fyldt sal på Aarhus Folkeuniversitet
Vifo Tema

Folkeuniversitetet