Vifo Artikel 21.03.2017

Arbejdsgruppe skal se nærmere på Folkeuniversitetets struktur

Kulturministeren har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet.

Kulturminister Mette Bock har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se nærmere på Folkeuniversitetets struktur og komme med forslag til en mere decentral organisering, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge arbejdsgruppens kommissorium er Folkeuniversitetets komplekse struktur ikke fulgt med udviklingen og understøtter ikke i høj nok grad Folkeuniversitetets formål med at formidle forskningsresultater og fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

En decentral organisering af Folkeuniversitetet vil ifølge kommissoriet indebære, at Folkeuniversitets fire afdelinger samt Komitéstyrelsen ikke længere skal referere til et folkeuniversitetsnævn, men fungere som selvstændige, selvejende institutioner. Det vil ifølge kommissoriet gøre styringen af Folkeuniversitetet mindre bureaukratisk og mere tidssvarende og dermed skabe mere hensigtsmæssige rammer for at udbrede Folkeuniversitets arbejde til en bredere målgruppe.

Kommissoriet beskriver en række overvejelser, som arbejdsgruppen skal gøre sig i arbejdet med en mere decentral model. Det gælder blandt andet balancen mellem afdelingerne i universitetsbyerne og den frivillige folkeuniversitetsvirksomhed, afdelingernes forhold til værtsuniversiteterne og koordineringen på tværs af Folkeuniversitetets enheder.

Arbejdsgruppen ledes af Kulturministeriet og består af medlemmer både inden for og uden for Folkeuniversitetet. Arbejdsgruppens medlemmer er:

  • Afdelingschef Steen Kyed (formand), Kulturministeriet
  • En administrativ leder/rektor fra hver af de fire afdelinger i universitetsbyerne samt Komitéstyrelsen.
  • Fire repræsentanter fra Folkeuniversitetsnævnet herunder formanden og rektor
  • En repræsentant fra Dansk Folkeoplysnings Samråd
  • Kontorchef Per Nylykke, Kulturministeriet
  • Vicedirektør Morten Lautrup-Larsen, Slots- og Kulturstyrelsen
  • Enhedschef Tine Vind, Slots- og Kulturstyrelsen

Arbejdsgruppen mødes første gang primo april og forventes at afslutte arbejdet i løbet af maj måned. Kulturministeriet vil derefter udarbejde et nyt lovforslag og forslag til en ny bekendtgørelse på området.

Videncenter for Folkeoplysning satte i 2015 Folkeuniversitetet under lup, og rapporten ’Folkeuniversitetet – Én organisation, mange virkeligheder’ fandt, på samme måde som arbejdsgruppens kommissorium, at samfundsudviklingen udfordrede Folkeuniversitetets struktur, som ikke syntes at have fulgt med tiden. 

Læs lignende artikler

Vifo Artikel 17.03.2023
Ny undersøgelse: Stabilitet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer trods ny struktur
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
Personer sidder i klasselokale. Foto: GettyImages/skynesher
Vifo Artikel 22.03.2022
Vifo vil undersøge livet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer
Christianborg
Vifo Idan Artikel 07.12.2021
Penge til Kulturens Analyseinstitut, Folkeuniversitetet og esport på ny finanslov
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Yoga på padleboard
Vifo Artikel 12.06.2019
Alternative formater og samarbejdsrelationer kan tiltrække nye målgrupper
Vifo Artikel 07.01.2019
Vifo evaluerer Folkeuniversitetets Hearts & Minds festival
Vifo Artikel 26.10.2018
Vifo Forum ser på mænd i folkeoplysningen
Kvinder smiler
Vifo Artikel 13.04.2018
Ny struktur for Folkeuniversitetet vedtaget i Folketinget
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 10.07.2017
Lovforslag om ny struktur for Folkeuniversitetet sendt i høring
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 23.06.2017
Arbejdsgruppe foreslår nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet
Troels Borring
Vifo Artikel 28.10.2016
Folkeuniversitetets formand stopper
Publikum til forelæsning
Vifo Artikel 30.05.2016
Folkeuniversitetet vil kulegrave sin struktur
Vifo Artikel 16.12.2015
Folkeuniversitetets lokalkomitéer – under udvikling eller afvikling?
Vifo Artikel 16.12.2015
Samfundsudviklingen udfordrer Folkeuniversitetets strukturer
Forelæsning
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet skal satse på udvikling og samarbejde
Forelæsningssal med mange mennesker
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet trænger til selvransagelse
Vifo Artikel 27.01.2015
Folkeuniversitetet - Én enhed, mange virkeligheder
Vifo Artikel 24.02.2014
Aftenskoler, folkeuniversitet og daghøjskoler: Vi savner anerkendelse

Læs mere om ændringen af Folkeuniversitetets struktur på temasiden

Fyldt sal på Aarhus Folkeuniversitet
Vifo Tema

Folkeuniversitetet