Vifo

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet har eksisteret siden 1898 og har til formål at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater til den brede voksne befolkning gennem foredrag og kurser.

Folkeuniversitetets afdelinger i Aarhus, Aalborg, Odense og København samt komitéstyrelsen er i dag selvejende institutioner uden nogen samlende, overordnet organisering. De omkring 80 mindre lokalkomitéer kan selv bestemme, om de vil være tilknyttet én af de fire afdelinger eller Komitestyrelsen.

På denne temaside kan du finde mere viden om Folkeuniversitetet i Danmark og Vifos undersøgelser på området. 

Her kan du finde

  • Vifos undersøgelse af Folkeuniversitetets udvikling, økonomi, deltagere og aktiviteter samt Folkeuniversitetets helt særlige organisering og struktur fra 2015 
  • mere om Vifos undersøgelse af lokalkomitéerne
  • mere viden om ændringen af Folkeuniversitetets struktur

Derudover kan du også finde et faktaark med viden om og tal på Folkeuniversitetsområdet

Kvinder ser på en forelæsning

Foto: Sanne Vils Axelsen

Fokus på Folkeuniversitetet

Som en del af Videncenter for Folkeoplysnings grundlæggende arbejde med at skabe indsigt i de enkelte hovedområder under folkeoplysningen satte Vifo i 2015 Folkeuniversitetet under lup.

Undersøgelsen så nærmere på organisationens udvikling, økonomi, deltagere og aktiviteter samt Folkeuniversitetets helt særlige organisering og struktur.

Download undersøgelsen 'Folkeuniversitetet - Én organisation, mange virkeligheder' 

Læs mere om undersøgelsens resultater:

Ny undersøgelse af Folkeuniversitetets lokalkomitéers virke og samarbejde

Efter strukturændringen i 2018 består folkeuniversitetet i dag af cirka 80 lokalkomitéer og fem såkaldte enheder, nemlig folkeuniversiteterne i København, Aarhus, Aalborg og Odense samt Folkeuniversitetets Komitéstyrelse.

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) undersøgte i 2023, hvordan det går med lokalkomitéerne efter omlægningen, og hvordan de oplever samarbejdet med de andre dele af Folkeuniversiteterne.

Download rapporten Folkeuniversitetets lokalkomitéer

Projektet følger op på Vifos rapport fra 2015 ’Folkeuniversitetet – Én organisation, mange virkeligheder’

Folkeuniversitets struktur

Vifos undersøgelse af Folkeuniversitetet i 2015 fandt en række udfordringer ved Folkeuniversitetets struktur. På samme tid udgav Rigsrevisionen en rapport, der kritiserede Folkeuniversitetets meget komplekse organisationsmodel.

I 2017 nedsatte den daværende Kulturminister derfor en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet, og i 2018 vedtog regeringen den foreslåede reform, som skulle gøre organiseringen mindre bureaukratisk og mere tidssvarende.

Videncenter for Folkeoplysning har fulgt processen, som du kan læse mere om i en række artikler:

Forelæsningssal med mennesker

Foto: Tony Brøchner

Evaluering af Hearts & Minds festivalen 2018

Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning afholdt i 2018 den fjerde udgave af vidensfestivalen Hearts & Minds. Festivalen handler om sundhed, trivsel og det gode liv – og har hvert år et særligt undertema.

Folkeuniversitetet bad i den forbindelse Vifo om at gennemføre om en evaluering og fremadrettet perspektivering af festivalen.

Evalueringen har til formål at skabe en erfaringsopsamling på festivalen i perioden 2015-2018 samt at komme med fremadskuende perspektiver og anbefalinger til Folkeuniversitetets videre arbejde. Fokus i evalueringen er bl.a. på målgrupper, geografisk spredning og samarbejdsrelationer. 

Download evalueringen 'Evaluering af Hearts & Minds 2015-2018'

Læs mere om evalueringen i artiklen 'Alternative formater og samarbejdsrelationer kan tiltrække nye målgrupper'

Kvinder kigger i program

Foto: Århundredets Festival

Læs artikler om Folkeuniversitetet

Vifo Artikel 17.03.2023
Ny undersøgelse: Stabilitet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer trods ny struktur
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
Personer sidder i klasselokale. Foto: GettyImages/skynesher
Vifo Artikel 22.03.2022
Vifo vil undersøge livet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer
Christianborg
Vifo Idan Artikel 07.12.2021
Penge til Kulturens Analyseinstitut, Folkeuniversitetet og esport på ny finanslov
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Yoga på padleboard
Vifo Artikel 12.06.2019
Alternative formater og samarbejdsrelationer kan tiltrække nye målgrupper
Vifo Artikel 07.01.2019
Vifo evaluerer Folkeuniversitetets Hearts & Minds festival
Vifo Artikel 26.10.2018
Vifo Forum ser på mænd i folkeoplysningen
Kvinder smiler
Vifo Artikel 13.04.2018
Ny struktur for Folkeuniversitetet vedtaget i Folketinget
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 10.07.2017
Lovforslag om ny struktur for Folkeuniversitetet sendt i høring
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 23.06.2017
Arbejdsgruppe foreslår nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet
Publikum smiler
Vifo Artikel 21.03.2017
Arbejdsgruppe skal se nærmere på Folkeuniversitetets struktur
Troels Borring
Vifo Artikel 28.10.2016
Folkeuniversitetets formand stopper
Publikum til forelæsning
Vifo Artikel 30.05.2016
Folkeuniversitetet vil kulegrave sin struktur
Vifo Artikel 16.12.2015
Folkeuniversitetets lokalkomitéer – under udvikling eller afvikling?
Vifo Artikel 16.12.2015
Samfundsudviklingen udfordrer Folkeuniversitetets strukturer
Forelæsning
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet skal satse på udvikling og samarbejde
Forelæsningssal med mange mennesker
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet trænger til selvransagelse
Vifo Artikel 27.01.2015
Folkeuniversitetet - Én enhed, mange virkeligheder
Vifo Artikel 24.02.2014
Aftenskoler, folkeuniversitet og daghøjskoler: Vi savner anerkendelse

Se vifos udgivelser om Folkeuniversitetet

Voksne til undervisning. Foto: Folkeuniversitetet i Aalborg
Vifo Udgivelse november 2015
Folkeuniversitetet - Én organisation, mange virkeligheder
Folk i cirkel på paddleboard. Foto: Martin Dam Kristensen
Vifo Udgivelse juni 2019
Evaluering af Hearts & Minds 2015-2018

Se fakta om Folkeuniversitetet

Forelæsning på folkeuniversitetet
Vifo

Fakta om Folkeuniversitetet