Vifo Artikel 11.05.2021

Få indblik i værdier, pædagogik og dannelsesidealer i de uniformerede korps

Spejderne og FDF’erne er kendt for deres aktiviteter, deres uniformer og deres duelighedsmærker. I dette baggrundsnotat tager Vifo fat på de knapt så synlige elementer og sætter fokus på organisationernes identitet, historie og de idealer, der danner rammerne for deres daglige arbejde med børn og unge.

I Danmark er der i dag ca. 93.500 medlemmer i de uniformerede ungdomsorganisationer fordelt med 24.100 FDF’ere i et samlet forbund, mens de resterende 69.400 medlemmer er fordelt på ni forskellige spejderkorps.

For udenforstående kan det virke unødvendigt at skelne mellem FDF’ere og spejdere, for umiddelbart synes de meget ens. Men der er forskelle, der findes i de knapt så synlige elementer, men som er vigtige for selve organisationernes identitet.

Baggrundsnotatet fortæller således historierne om organisationernes grundlæggere og disses visioner. Læs f.eks. om hvordan indianerjægeren Burnham lærte spejderne, hvorfor det er vigtigt at lege, om søndagsskolelæreren Tornøe og kampen om de københavnske drenge, og hvordan krigsveteranen Baden-Powell satte ungdommen fri fra disciplin og voksent formynderi.

Samtidigt beskriver notatet den samfundsmæssige rolle og betydning, ungdomsorganisationerne havde, da de blev grundlagt for mere end 100 år siden. De værdier, organisationerne blev grundlagt på, gælder stadig i dag, om end de bliver sat ind i en nutidig kontekst.

Dyk ned i baggrundsnotatet og bliv klogere på de værdier og dannelsesidealer, der former og kendetegner de uniformerede korps.

Videncenter for Folkeoplysning har også gennemført en undersøgelse af de uniformerede korps i Aarhus, Aalborg, København, Odense og Randers Kommuner.

Download notatet

FDF Landslejr 2015. Foto: Thomas Heie Nielsen
Vifo Udgivelse maj 2021

De uniformerede ungdomsorganisationer i Danmark

Læs lignende nyheder

Lars Skov Henriksen holder oplæg
Vifo Artikel 05.10.2023
Professor: Det er vigtigt at være tydelig om værdier og forventninger, hvis man vil rekruttere frivillige
KFUM-Spejderne
Vifo Artikel 27.04.2023
Ny Vifo-rapport om frivillige i FDF og KFUM-Spejderne: ”Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget”
FDF'er
Vifo Artikel 27.04.2023
FDF og KFUM-Spejdernes lederuddannelse sætter værdier i spil
Glade spejdere
Vifo Artikel 08.12.2022
Landets spejdere og FDF’ere modtager stort beløb til forbedring af hytter

Læs mere om temaet

KFUM-Spejdere
Vifo Tema

Spejdere og FDF'ere