Vifo Artikel 29.08.2023

Fem samarbejdspartnere støtter og bidrager til Vifos folkeoplysningskonference 2023

Der er både bæredygtige rammer og trivsel på programmet, når Vifo-konferencen 2023 skydes i gang med støtte fra fem centrale aktører.

Fra 26.-27. september 2023 samles praktikere og forskere under temaet ’Folkeoplysningens rum og roller’, når Videncenter for Folkeoplysnings (Vifo) konference løber af stablen. Ligesom i 2021 kommer Hotel Faaborg Fjord til at danne rammerne om to dage spækket med spændende indhold. I år sker det i samarbejde med og med støtte fra fem aktører:

DFS har siden sidste konference fået ny sekretariatschef i form af Ulrik Kampmann, som glæder sig til at deltage.

”Det bliver min første Vifo-konference, men bestemt ikke DFS’ første. Konferencerne behandler altid emner, der helt centrale for os og for mange medlemsorganisationer. Derfor har DFS altid været stærkt repræsenterede på konferencerne med oplæg, i panelerne og som almindelige deltagere i debatterne. Så det har været helt naturligt for os at være medarrangører,” siger han.

Ulrik Kampmann ser især frem til de sessioner, der omhandler lokaleudfordringerne i aftenskolerne.

”Det kan være en udfordring for både aftenskoler og amatørkulturforeninger at få egnede og tidssvarende lokaler til aktiviteterne, så det tema ser jeg meget frem til at høre mere om. Men det bliver også spændende at følge diskussionen om forholdet mellem folkeoplysningens frihed og vores vilje til at være med til at løse samfundsproblemer,” siger han.

Potentiale for langt mere inkluderende faciliteter

Flere af aktørerne støtter ikke blot konferencen, men kommer til at deltage i forskellige sessioner. Allerede i åbningssessionen ’Rum og rammer 1: Lokalerne i folkeoplysningen’ vil Jon Gerner, der er direktør i LOA, deltage og give sit indspark til stedets betydning for folkeoplysningen.

”Rum, rammer og de fysiske kvaliteter er vigtige for de folkeoplysende aktiviteter. Betydningen af faciliteterne er i virkeligheden lidt oversete. I LOA har vi altid fokus på faciliteter og deres indretning, fordi det har stor betydning for, hvilke aktiviteter, man dyrker i dem,” siger Jon Gerner.

Ifølge Jon Gerner har faciliteterne betydning for, om der kommer nye brugere ind i fællesskaberne, og man kan sagtens lave langt mere inkluderende faciliteter, mener han.

”Hvis eksempelvis yoga på aftenskolen dyrkes i nogle store, fede, åbne rum med lysindfald, som man gik forbi, når man gik tur med hunden, så kunne vi lokke nogle flere ind,” siger Jon Gerner.

Bæredygtighed på programmet

Bæredygtighed bliver et gennemgående tema på Vifo-konferencen og står også højt på dagsordenen i LOA. Ifølge Jon Gerner bør fritidslivet være en del af løsningen. Sådan lød det tidligere på året, da Jon Gerner havde et debatindlæg i Idrætsmonitor om bæredygtige rammer.

”Det handler om mod til nytænkning og implementering af nye løsninger, så vi gennem tidssvarende, åbne og inviterende rammer fordrer et aktivt, pulserende fritidsliv,” lød det fra LOA-direktøren.

”I fremtiden skal vi blive bedre til at deles om faciliteterne på tværs af sektorer, og vi skal have adgang og gode samarbejder om de rum og rammer vi allerede har. Inden man bygger nyt, bør man se på udnyttelsen af eksisterende faciliteter, og om man kan optimere på anvendelsen,” siger Jon Gerner.

Bedre trivsel, tak

Stadig flere undersøgelser viser, at børn og unges mistrivsel er stigende. Den tendens er også i fokus på Vifo-konferencen, hvor Christine Ravn Lund, der er forkvinde i DUF, præsenterer Ungeanalysen 2023.

”Jeg synes, at det giver en helt særlig energi, når vi mødes på tværs af folkeoplysningen og taler om alt det, der samler os og deler viden og får inspiration på kryds og tværs.  Jeg glæder mig enormt meget til at præsentere vores spritnye ungeanalyse,” siger Christine Ravn Lund.

Undersøgelsen dykker ned i, hvilken betydning fællesskaber, foreningsliv og sociale medier har for trivslen, og i hvilken grad unge oplever at have indflydelse på nogle af de faktorer, som påvirker deres trivsel.

”Det har aldrig været vigtigere end nu at tale om unges trivsel, og vi har dugfriske tal, der tager temperaturen på ungdommen. Det ser jeg frem til at dele med de andre deltagere. Og så kan vi forhåbentlig få en god drøftelse af, hvordan vi styrker trivslen,” siger hun.

I sessionen ’Bedre trivsel, tak’ får Christine Ravn Lund blandt andet selskab af Stine Klitgaard Baden, der er programleder for børn og unges mentale trivsel i Faaborg-Midtfyn Kommune, og Siggi W. Kristoffersen, der er vicekommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune. På sessionen vil de give et indblik i, hvordan både strukturer, forenings- og fritidslivet udfordres og indtænkes i kommunens arbejde med trivsel.

Hans Stavnsager, som er borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, fortæller, at folkeoplysningen historisk har spillet en central rolle i kommunen, og at samarbejdet med de folkeoplysende foreninger står højt på dagsordenen.

”I øjeblikket har vi særlig fokus på børns og unges mentale trivsel, og det er et område, hvor vi har brug for en fælles indsats fra mange forskellige aktører, hvis vi skal lykkes med at bryde den negative udvikling, vi oplever over hele landet.”

Kommunen samarbejder allerede med flere foreninger blandt andet indenfor folkeoplysningen om denne indsats, og det er et af de samarbejdsområder, kommunen gerne vil styrke i de kommende år, fortæller Hans Stavnsager.

”Derfor er det oplagt for os at støtte en konference som Vifos, der forhåbentlig kan inspirere en masse af de aktører, som arbejder med samme dagsorden,” siger han.

Mulighed for rabat for små og økonomisk trængte aktører

Som noget nyt er det i år muligt for et mindre antal små og økonomisk trængte aktører på folkeoplysningsområdet at søge støtte fra EPALE Danmark.

”Vi er sat i verden for at bidrage til en styrkelse af voksenlæringssektoren. Formålet er at skabe og understøtte netværk, gode projekter og udveksling af viden. Derfor er EPALE Danmark glade for at kunne bidrage til Vifo-konferencen 2023, der med sit stærke fokus på netop videndeling, oplysning og netværksskabelse passer perfekt med EPALEs målsætninger,” siger Emil Thirup-Storknæs, der er fuldmægtig i Uddannelses- og forskningsstyrelsen.

Gennem samarbejdet er det således muligt for Vifo at tilbyde adgang til konferencen for halv pris.

”Det er i høj grad i EPALEs ånd, at alle, der arbejder med voksenlæring, skal have lige mulighed for at deltage,” tilføjer han.

Konferencepartnere:

 

       

Læs mere om konferencen