Vifo Artikel 20.06.2022

Grundtvigsk Forum eksperimenterer med folkeoplysning, der kan engagere de unge

I samarbejde med Grundtvigsk Forum skal Vifo evaluere, hvordan man med nye foredragsformater kan skabe engagerende folkeoplysning, der blandt andet kan tiltrække den yngre generation.

Hvordan kan man nytænke det klassiske foredrag og lave engagerende folkeoplysning, der også når ud til den yngre generation? Det har Grundtvigsk Forum tænkt sig at finde ud af med Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) på sidelinjen. Med udgangspunkt i det klassiske foredragsformat ’Tirsdag med Grundtvig’ vil Grundtvigsk Forum udvikle og eksperimentere med tre nye formater for engagerende folkeoplysning, der skal fungere som inspiration for andre folkeoplysende foreninger og ikke mindst læring til dem selv.

”Vi har eksisteret i 125 år, men vi skal finde ud af, hvordan vi er en forening i fremtiden. Vi når ud til mange aldersgrupper, men nok særligt den ældre del af befolkningen, og det elsker vi, men på et eller andet tidspunkt må man også spørge sig selv om, hvordan de yngste dele af befolkningen kommer med, og det er den udfordring, vi står med nu,” siger Lise Korsgaard, der er sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum.

Hun understreger, at det ikke er fordi, der mangler engagement i samfundet generelt, men at det kommer til udtryk på en anden måde, end det har gjort for de mennesker, der har skabt foreningsdanmark.

”Der er mange, der taler om den udfordring, at unge mennesker i dag i langt mindre grad er tilbøjelige til at engagere sig i en formel organisation, hvor man skal gå til årsmøde og generalforsamlinger, og de i højere grad er tilbøjelige til at engagere sig omkring en sag – om det så er klimaet eller at tage imod flygtninge,” siger Lise Korsgaard.

For at løse udfordringen vil foreningen eksperimentere med forskellige formater, der inddrager det fantasifulde og poetiske i folkeoplysningen. Foreningen har genbesøgt deres formål som forening, som går ud på at udbrede kendskabet til Grundtvig og udfolde hans tankesæt i den tid, vi lever i nu.

”For Grundtvig var folkeoplysning i udpræget grad noget, man gjorde sammen. Det var en fælles aktivitet med streg under det aktive. Men hvis man kigger på vores egne aktiviteter nu og måske også lidt ud i folkeoplysningsdanmark, så er der en masse fantastiske ting, man kan gå til, men de kræver måske ikke særligt meget af én,” siger Lise Korsgaard.

”Skal vi være lidt grove, så er det måske også lidt stillesiddende. Der er masser af folkeoplysning, som giver folk rigtig meget viden, men som måske ikke stråler og smitter så meget. Så det der med at tænke den mere poetiske, fantasifulde og drømmende del af folkeoplysningen ind i det at lave folkeoplysning, det er vi nysgerrige på, hvordan man gør,” siger hun.

Grundtvigsk Forum eksperimenterer med tre formater

Derfor har foreningen nu allieret sig med en teatergruppe og digitale fortællere og gennem eksperimenter med blandt andet rummet, lyd, stemning og opsætning vil de nytænke foredraget.

”Vi har kastet os ud i et eksperiment, hvor vi tager noget af det mest klassiske, vi har i vores program, og spørger ’hvis nu vi skulle prøve at lave det foredrag, hvor der er lige så meget viden, som der er nu, men samtidig også oceaner af poesi, gnist, fortælleglæde og drømmerier, hvordan kan man så gøre det,” siger Lise Korsgaard.

Lise Korsgaard håber på at kunne finde frem til en form, der er værd at arbejde videre med, og det er her, Vifo kommer ind. Videncentret skal være med til at observere de forskellige eksperimenter og indsamle erfaringer fra forsøgene gennem kvalitative interviews med deltagere og foredragsholdere.

”Vi kan kun bakke op om den debat, der løbende kører i det folkeoplysende landskab om, hvad folkeoplysningen kan og skal i dag, ”siger analytiker Line Bilberg, der kommer til at følge eksperimenterne og evaluere udbyttet af dem.

”Der er mange aktører, der arbejder på at gøre folkeoplysningen relevant for nye målgrupper, og det bliver rigtig interessant følge Grundtvigsk Forums eksperiment, som forhåbentlig kan give os nogle nye perspektiver på, hvordan folkeoplysningen kan engagere på nye måder,” siger hun.

Kom til inspirationsseminar 22. november 2022

Grundtvigsk Forum inviterer til inspirationsseminar, hvor resultaterne af undersøgelsen bliver præsenteret af følgeforsker i Vifo, Line Bilberg. Derudover er der lagt op til debat og samtale om fremtidens folkeoplysning. 

Diskussionerne vil blandt andet gå på:

  • Hvordan kan folkeoplysning gøres tilgængelig gennem vores sanser?
  • Hvordan engagerer man folk i en sag?
  • Hvordan bliver folkeoplysning til en aktiv handling?
  • Hvad er ideen med folkeoplysning, og hvorfor er det stadig relevant i dag?

Læs mere om arrangementet og tilmeld jer her.

Læs mere om projektet

Grundtvigsk Forum.
Vifo

Nye former for engagerende folkeoplysning

Læs lignende nyheder

Folkemødet 2024
Vifo Artikel 05.07.2024
Folkemødet 2024: Mange unge ønsker at handle på klimakrisen og gøre noget for den grønne omstilling nu
To kvinder laver keramik
Vifo Artikel 27.06.2024
Konference til september fokuserer på, hvad aftenskoler og studieforbund i de nordiske lande kan lære af hinanden
Keramikundervisning
Vifo Artikel 13.06.2024
Vifo går nu i gang med tredje omgang af 'Folkeoplysningen i kommunerne'
Unge mennesker samlet til bæredygtighedsfestival
Vifo Artikel 03.06.2024
Højskolens rammer gør det nemmere at håndtere paradokset i arbejdet med bæredygtighed
Teatergruppe
Vifo Artikel 27.05.2024
Kom til videns- og visionsdag om den organiserede amatørkultur
Unge træner GRÅK
Idan Vifo Artikel 21.05.2024
Træningstilbud for sårbare unge styrker trivslen og udvides nu til FGU-elever
Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune