Vifo Artikel 07.02.2022

Nyt projekt skal udvikle lederuddannelserne i FDF og KFUM-Spejderne

FDF og KFUM-spejderne har en lang tradition for at uddanne ledere gennem både kurser og mesterlære, men de har længe drømt om at gå deres lederuddannelse efter i sømmene ved hjælp af et blik udefra. Med midler fra Samfonden har de to organisationer indgået et samarbejde med Vifo, der skal give et indblik i deres uddannelse af frivillige ledere og pege på mulige parametre for udvikling.

I århundreder har både børn og voksne taget den frivillige lederrolle på sig i de uniformerede korps FDF og KFUM-Spejderne, og de to organisationer vægter uddannelse af deres ledere meget højt. Gennem uddannelse på skolebænken og i skoven har lederne fået kompetencer samt lært om værdier, som de skal præsentere for kommende generationer.

Men hvilket udbytte får de værdibaserede organisationer, ildsjælene og ikke mindst de aktive børn og unge ud af det? Og hvordan sikrer organisationerne sig, at deres uddannelse er tidssvarende og udvikler sig i en positiv retning?

Det skal et nyt samarbejde mellem FDF, KFUM-Spejderne og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) finde svar på ved hjælp af midler fra Samfonden. Projektet kombinerer undersøgelsen med internt udviklingsarbejde i de to organisationer med henblik på at udvikle af deres uddannelse af frivillige ledere. Målet er, at de samlede erfaringer vil skabe viden og inspiration, som også andre børne- og ungdomsorganisationer vil få gavn af.

Et længeønsket udviklingsprojekt

Det er første gang i nyere tid, at henholdsvis FDF og KFUM-Spejderne får lavet en så dybdegående undersøgelse af deres lederuddannelse, selvom de begge har gået med tanken om det længe.

”Samarbejdet med Vifo giver nu en mulighed for at få inddrage et eksternt og specialiseret institut, som kan berige os med viden, så vi ikke selv skal være den undersøgende part. Samtidig kan et samarbejde mellem to lignende organisationer sagtens føre til gode udviklingsperspektiver i egen organisation,” fortæller Anna Buur Vistesen, som er udviklingschef hos FDF.

Det nye projekt kommer i kølvandet af, at Vifo tidligere har undersøgt forskellige aspekter af frivillighed og engagement i de uniformerede korps. Da muligheden opstod for at undersøge deres respektive uddannelser af frivillige ledere, virkede et samarbejde mellem de tre aktører til at være en smart løsning set med projektlederbriller.

”Vores tidligere undersøgelser og analyser viser, at der på nogle fronter godt kan trækkes en rød tråd mellem de to organisationer, hvor lederrollen og lederuddannelse tillægges meget stor værdi. Generelt findes der også meget begrænset information omkring børne- og ungdomsorganisationers arbejde med den frivillige lederrolle, og derfor virkede det oplagt at indsamle en stor mængde data til et fælles fundament,” fortæller Henriette Bjerrum, som er centerleder for Vifo og ansvarlig for projektet.

Forskellige behov trods lignende fokus på værdisæt

Chefkonsulent hos KFUM-Spejderne Jakob Frost er også begejstret for samarbejdet, hvor særligt deres samarbejde med FDF har bevist, at de to organisationer har mange fælles værdier omkring projektet. Selvom der er mange ligheder i deres struktur og arbejde, er deres behov for at lave projektet dog ikke helt de samme.

”Vi oplever rigtig stor interesse for vores aktiviteter for tiden, men mange steder mangler der hænder til at løfte den store frivillige opgave, mens der samtidig er en udskiftning og gennemstrømning af ledere. Derfor har jeg en klar forhåbning om, at ved at få mere viden om vores lederuddannelse og få nogle konkrete effektmålinger kan vi lave bedre uddannelse af vores ledere. Så bliver de forhåbentlig hængende i længere tid, fordi de synes, at det er fedt at lave spejderarbejde,” fortæller Jakob Frost.

I modsætning til KFUM-Spejderne fokuserer FDF mindre på mangel af ledere og mere på udviklingsdelen, som bliver en vigtig del af projektet for begge organisationer.   

”Vi håber på, at projektet kan være med til at belyse, hvilke dele af lederuddannelserne i FDF som er værdifulde. Det gør, at vi kan værne om dem ved at lade dem vokse, gro og udvikle. Samtidig håber vi at blive kloge på, om vi skal træffe nogle valg. Det kan være i forhold til for eksempel ledere, der ikke synes noget giver så meget mening, hvor vi som organisation til gengæld har opbygget en kultur og en forståelse af, at det selvfølgelig giver mening," fortæller Anna Buur Vistesen.

Potentielt startskud til at undersøge frivilligt lederskab i det danske foreningsliv

Trods deres forskelligheder ser både FDF og KFUM-Spejderne stor værdi i, at de sammen med Vifo kan undersøge frivilligt lederskab med henblik på netop deres værdisæt, kultur og traditioner. For begge organisationer har tidligere undersøgelser af træner- og lederrollen i foreninger været svære at koble direkte over i egne rækker, da foreningernes lederuddannelser ofte har idræt som omdrejningspunkt.

”Det er ikke helt ligesom en træneruddannelse, hvor det handler om at formidle fodboldens taktiske og indholdsmæssige grundlag. Vores uddannelse er meget værdibåret. Der er behov for at have en fælles tone og en måde at sige, hvordan man arbejder med forskellige områder. Hvordan formidler vi til børn? Hvordan er vi egentlig sammen, når vi er sammen? Må man gerne råbe og skrige? Så der er tale om uddannelse på mange parametre,” fortæller Anna Buur Vistesen

KFUM-Spejderne har samme tilgang til lederskabet, hvor spejderlandskabet, dets ledere og naturen tilsammen skaber et rum, som er relations- og værdibåret i stedet for at være aktivitetsstyret.

”Når man traditionelt set påtager sig en leder- eller trænergerning i idrætten, så gør man det, og det gør man hver tirsdag eftermiddag. Hvis du skal have 28 børn med ud i skoven og give dem gode og relevante oplevelser organiseret frivilligt, har du til gengæld brug for 3-5 ledere for, at det bliver godt og meningsfuldt for alle og ikke bare en sur pligt for de frivillige,” fortæller Jakob Frost.

Til tider søger de to organisationer dog stadig erfaringer fra foreningslivet, da de ser vidensdeling som guld værd for udvikling. Derfor er aktørerne i samarbejdet også positive over for, at dette projekt kan være til gavn for andre foreninger eller organisationer med et ønske om at undersøge deres uddannelse af frivillige ledere.  

”Der er ingen tvivl om, at andre børne- og ungdomsorganisationer i Danmark også ønsker at få et indblik i, hvordan man kan opbygge en lederuddannelse, og hvordan man kan arbejde med lederuddannelse på andre parametre end kun kompetencer, hvilket de kan finde inspiration til i dette projekt,” fortæller Anna Buur Vistesen.

Læs mere

Læs lignende nyheder

Unge frivillige
Vifo Idan Artikel 16.11.2023
Mentorforløb og vejledning er bedre til at holde på de frivillige end formelle kurser
Lars Skov Henriksen holder oplæg
Vifo Artikel 05.10.2023
Professor: Det er vigtigt at være tydelig om værdier og forventninger, hvis man vil rekruttere frivillige
KFUM-Spejderne
Vifo Artikel 27.04.2023
Ny Vifo-rapport om frivillige i FDF og KFUM-Spejderne: ”Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget”
FDF'er
Vifo Artikel 27.04.2023
FDF og KFUM-Spejdernes lederuddannelse sætter værdier i spil
Glade spejdere
Vifo Artikel 08.12.2022
Landets spejdere og FDF’ere modtager stort beløb til forbedring af hytter
De grønne pigespejdere
Vifo Idan Artikel 28.11.2022
Spejder og FDF, sang og musik samt kreative aktiviteter tiltrækker børn og unge, der ikke trives
Kvinde taler i telefon
Vifo Idan Artikel 30.09.2022
Mange frivillige overvejer at stoppe på grund af bureaukratiske byrder
Shelter i Danmark
Vifo Artikel 28.04.2022
Ny rapport giver bud på, hvordan outdoorfaciliteter kan driftes i fremtiden

Læs mere om de uniformerede korps på temasiden

KFUM-Spejdere
Vifo Tema

Spejdere og FDF'ere