Vifo Artikel 11.12.2014

Vifo evaluerer højskolepuljer

Vifo har indgået aftale med Folkehøjskolernes Forening i Danmark om at være ekstern evaluator på to nye puljer på højskoleområdet: Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje.

Skrevet af: Malene Thøgersen

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) har af Kulturministeriet i 2014 fået ansvaret for at administrere og fordele to nye puljer på højskoleområdet: Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje. Puljernes størrelse er på henholdsvis 4,4 og 2,2 mio. kroner og uddeles to gange årligt i perioden 2014-2016.

Folkeoplysningspuljen har til formål at yde støtte til ”folkeoplysende aktiviteter, der ligger ud over eller supplerer tilskudsberettiget højskolevirksomhed”. Kriterierne for puljen er formuleret meget bredt, men der er fokus på, at projekterne bør understøtte mødet mellem borgerne omkring almene eller lokale emner.

Den Internationale Pulje har til formål at understøtte aktiviteter i Danmark, som ’skaber, fastholder og uddyber forståelse for sammenhænge mellem Danmark, Europa og Verden’ med henblik på at sikre, at internationale emner og aktiviteter også fremadrettet er i fokus i højskolernes arbejde.

Begge puljer kan søges af enkelthøjskoler, men der opfordres til samarbejde med andre højskoler eller øvrige aktører.

FFD har bedt Videncenter for Folkeoplysning om at stå for en ekstern evaluering af puljernes anvendelse. Evalueringen har følgende overordnede formål:

  1. At belyse, i hvilken udstrækning og på hvilken måde projekterne har opfyldt de kriterier, der er lagt til grund for bevillingen.
  2. At udbrede erfaringer og inspiration til andre institutioner (højskoler, organisationer, samarbejdspartnere mv.).

Det primære grundlag for evalueringen vil være de evalueringsskemaer, som bevillingsmodtagerne udfylder ved projekternes afslutning. Derudover indgår en række kvalitative interviews med projektledere.

Resultaterne fra evalueringen vil blive afrapporteret i en delrapport medio 2015 med fokus på projekter bevilliget i 2014 og foråret 2015, samt i en endelig rapport primo 2017.

Download rapporten

Folk sidder ved langbord. Foto: FFD/Testrup Højskole
Vifo Udgivelse december 2017

Folkeoplysende og internationale aktiviteter på højskolerne. Hovedrapport: Evaluering af Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje 2014-2016.

Se Vifos temaside om højskoler

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler