Vifo Artikel 29.08.2022

Vifo og Realdania samarbejder om at lære af de gode aktiviteter under corona 

Realdania lancerer om kort tid en pulje med økonomisk støtte til foreninger, NGO'er og grupper af frivillige, der vil videreføre eller udvikle aktiviteter fra coronatiden. Vifo hjælper med at udbrede kendskabet til puljen og vil analysere, hvad vi kan lære af aktiviteterne under pandemien. 

Skrevet af: Kirsten Sparre

COVID-19 vendte op og ned på alting, og foreninger, NGO'er og andre grupper af frivillige måtte gentænke, hvordan de kunne lave aktiviteter på coronaens betingelser. Nu vil Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) i samarbejde med Realdania undersøge nyskabelserne fra coronaperioden og også give økonomisk støtte til dem, der ønsker at genoptage eller videreudvikle aktiviteter fra dengang. 

Samarbejdet sker i regi af Realdanias indsats 'RESPOND - rammerne for den nye hverdag', der har til formål at undersøge, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og finde ud af, hvordan vi kan omsætte ny viden og nye initiativer fra den periode til bedre livskvalitet i fremtiden.  

Realdania har lavet en pulje med i alt to millioner kroner, som kan søges af foreninger, NGO'er og grupper af frivillige, der har tænkt kreativt og skabt aktiviteter i coronatiden, som er værd at genoptage eller fastholde. 

Puljen har fået navnet 'De nye folkerum' og lanceres i midten af september 2022, hvor Vifo skal udbrede kendskabet til puljen og hjælpe potentielle ansøgere med at få ansøgningerne skruet sammen. Men derudover skal Vifo også afdække, hvilke nyskabelser der opstod i coronaperioden, for at se, om der er kommet nye elementer og lag til vores forståelse af, hvad civilsamfundet kan og gør i krisetider, og som kan tages med videre i tiden efter pandemien. 

Trends og inspiration 

Rundt om i landet spirede ideer og nye aktiviteter frem under coronanedlukningen. Fællesskaber flyttede online, kulturen rykkede ud på hjemmebesøg, parkeringspladser blev til boldbaner, og naturen blev til træningscentre. 

Det er den slags eksempler, som Vifo vil kortlægge med fokus på at forstå, hvordan coronatiden skabte nye måder at agere på. Der er blandt andet eksempler på, at medlemmer i idrætsforeninger fik en større rolle i at sætte aktiviteter i gang for hinanden online fremfor at vente på, at foreningen eller en træner tog initiativ til det. 

"Det er vigtigt at anlægge et helikopterperspektiv og indsamle de mange små eksempler, selv om de enkelte foreninger eller NGO'er måske ikke synes, at det var den helt store nyskabelse, de lavede. For når man lægger eksemplerne sammen, kan man se nogle tendenser på tværs om, hvad det er muligt at gøre i civilsamfundet," forklarer chefanalytiker i Vifo, Maja Pilgaard, der skal stå for analysearbejdet. 

Hun peger også på værdien i at indsamle eksempler fra mere ressourcestærke foreninger og NGO'er, fordi de kan bruges som inspiration for andre – også længe efter coronapandemien er ovre.

For centerleder i Vifo, Henriette Bjerrum, er samarbejdet med Realdania en god lejlighed til at kigge mere systematisk på den viden, der allerede er om, hvad der skete i civilsamfundet under coronatiden.

"Vi har fulgt udviklingen af danskernes fritidsvaner og muligheder gennem coronatiden og synes, det bliver spændende gennem dette samarbejde at se, hvad de nye idéer, tiltag og vilkår kommer til at betyde for civilsamfundet på længere sigt. Samtidig håber vi meget på, at Realdanias pulje De nye folkerum kan bidrage til, at endnu flere nye aktiviteter og løsninger kommer frem i lyset," siger hun.  

Læs lignende nyheder

Violinspillere
Vifo Artikel 27.06.2023
Vifo ser nærmere på amatørkulturen i Danmark
KFUM-Spejderne
Vifo Artikel 27.04.2023
Ny Vifo-rapport om frivillige i FDF og KFUM-Spejderne: ”Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget”
FDF'er
Vifo Artikel 27.04.2023
FDF og KFUM-Spejdernes lederuddannelse sætter værdier i spil
Per Paludan Hansen, DFS
Vifo Podcast 23.02.2023
Folkeoplysning på lyd: "Vi skal sikre, at der er et fællesskab til alle"
Charlotte Bach Thomassen
Vifo Podcast 09.02.2023
Folkeoplysning på lyd: ”Barren skal sænkes, hvis flere skal med i idrætsfællesskaberne”
Christine Ravn Lund fra DUF
Vifo Podcast 26.01.2023
Folkeoplysning på lyd: "Giv de unge ansvar og hyld frivilligheden"
unge glade mennesker
Idan Vifo Artikel 14.12.2022
Efterskoleelever vil gerne være aktive i foreningerne, når de kommer hjem igen
De grønne pigespejdere
Vifo Idan Artikel 28.11.2022
Spejder og FDF, sang og musik samt kreative aktiviteter tiltrækker børn og unge, der ikke trives
Børn lærer guitar
Vifo Idan Artikel 17.11.2022
Ny rapport fra Vifo giver indblik i danskernes fritidsvaner
Mennesker holder møde
Vifo Artikel 16.11.2022
Sådan inddrager kommunerne brugerne på folkeoplysningsområdet
Maja Steen Møller
Vifo Artikel 09.11.2022
"Vi så under coronapandemien, at de grønne områder er en krisebuffer"
Lene Wiell Nordberg, AAU
Vifo Artikel 03.11.2022
"Der er ingen, der bliver glemt her, og man har en fornemmelse for de svage beboere"