Vifo Artikel 29.08.2022

Vifo og Realdania samarbejder om at lære af de gode aktiviteter under corona 

Realdania lancerer om kort tid en pulje med økonomisk støtte til foreninger, NGO'er og grupper af frivillige, der vil videreføre eller udvikle aktiviteter fra coronatiden. Vifo hjælper med at udbrede kendskabet til puljen og vil analysere, hvad vi kan lære af aktiviteterne under pandemien. 

COVID-19 vendte op og ned på alting, og foreninger, NGO'er og andre grupper af frivillige måtte gentænke, hvordan de kunne lave aktiviteter på coronaens betingelser. Nu vil Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) i samarbejde med Realdania undersøge nyskabelserne fra coronaperioden og også give økonomisk støtte til dem, der ønsker at genoptage eller videreudvikle aktiviteter fra dengang. 

Samarbejdet sker i regi af Realdanias indsats 'RESPOND - rammerne for den nye hverdag', der har til formål at undersøge, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og finde ud af, hvordan vi kan omsætte ny viden og nye initiativer fra den periode til bedre livskvalitet i fremtiden.  

Realdania har lavet en pulje med i alt to millioner kroner, som kan søges af foreninger, NGO'er og grupper af frivillige, der har tænkt kreativt og skabt aktiviteter i coronatiden, som er værd at genoptage eller fastholde. 

Puljen har fået navnet 'De nye folkerum' og lanceres i midten af september 2022, hvor Vifo skal udbrede kendskabet til puljen og hjælpe potentielle ansøgere med at få ansøgningerne skruet sammen. Men derudover skal Vifo også afdække, hvilke nyskabelser der opstod i coronaperioden, for at se, om der er kommet nye elementer og lag til vores forståelse af, hvad civilsamfundet kan og gør i krisetider, og som kan tages med videre i tiden efter pandemien. 

Trends og inspiration 

Rundt om i landet spirede ideer og nye aktiviteter frem under coronanedlukningen. Fællesskaber flyttede online, kulturen rykkede ud på hjemmebesøg, parkeringspladser blev til boldbaner, og naturen blev til træningscentre. 

Det er den slags eksempler, som Vifo vil kortlægge med fokus på at forstå, hvordan coronatiden skabte nye måder at agere på. Der er blandt andet eksempler på, at medlemmer i idrætsforeninger fik en større rolle i at sætte aktiviteter i gang for hinanden online fremfor at vente på, at foreningen eller en træner tog initiativ til det. 

"Det er vigtigt at anlægge et helikopterperspektiv og indsamle de mange små eksempler, selv om de enkelte foreninger eller NGO'er måske ikke synes, at det var den helt store nyskabelse, de lavede. For når man lægger eksemplerne sammen, kan man se nogle tendenser på tværs om, hvad det er muligt at gøre i civilsamfundet," forklarer chefanalytiker i Vifo, Maja Pilgaard, der skal stå for analysearbejdet. 

Hun peger også på værdien i at indsamle eksempler fra mere ressourcestærke foreninger og NGO'er, fordi de kan bruges som inspiration for andre – også længe efter coronapandemien er ovre.

For centerleder i Vifo, Henriette Bjerrum, er samarbejdet med Realdania en god lejlighed til at kigge mere systematisk på den viden, der allerede er om, hvad der skete i civilsamfundet under coronatiden.

"Vi har fulgt udviklingen af danskernes fritidsvaner og muligheder gennem coronatiden og synes, det bliver spændende gennem dette samarbejde at se, hvad de nye idéer, tiltag og vilkår kommer til at betyde for civilsamfundet på længere sigt. Samtidig håber vi meget på, at Realdanias pulje De nye folkerum kan bidrage til, at endnu flere nye aktiviteter og løsninger kommer frem i lyset," siger hun.  

Læs lignende nyheder

Teatergruppe
Vifo Artikel 27.05.2024
Kom til videns- og visionsdag om den organiserede amatørkultur
Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Efterskoleelever
Vifo Artikel 14.02.2024
Foreningerne bør holde kontakten til unge, der tager på efterskole, hvis de vil have dem tilbage
Drenge spiller instrument
Vifo Artikel 21.12.2023
Nyt inspirationskatalog giver anbefalinger til amatørkulturens arbejde med at inkludere ensomme børn og unge
Dreng jonglerer med fodbold foran boligkompleks
Idan Vifo Artikel 07.11.2023
Ny rapport samler erfaringer med at inkludere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet
Kvinder danser ballet
Vifo Artikel 25.10.2023
SDU og Vifo sætter foreningslivet under lup i stort forskningsprojekt
Violinspillere
Vifo Artikel 27.06.2023
Vifo ser nærmere på amatørkulturen i Danmark
KFUM-Spejderne
Vifo Artikel 27.04.2023
Ny Vifo-rapport om frivillige i FDF og KFUM-Spejderne: ”Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget”
FDF'er
Vifo Artikel 27.04.2023
FDF og KFUM-Spejdernes lederuddannelse sætter værdier i spil
Per Paludan Hansen, DFS
Vifo Podcast 23.02.2023
Folkeoplysning på lyd: "Vi skal sikre, at der er et fællesskab til alle"
Charlotte Bach Thomassen
Vifo Podcast 09.02.2023
Folkeoplysning på lyd: ”Barren skal sænkes, hvis flere skal med i idrætsfællesskaberne”
Christine Ravn Lund fra DUF
Vifo Podcast 26.01.2023
Folkeoplysning på lyd: "Giv de unge ansvar og hyld frivilligheden"