Vifo Udgivelse, januar 2023

Folkeoplysning i nye formidlingsformater. Erfaringer fra Grundtvigsk Forums eksperimenter med engagerende folkeoplysning

Dette notat opsummerer nogle af de læringspunkter og erfaringer, som er kommet ud af Grundtvigsk Forums eksperimenter med forskellige formater. Vifo har fulgt de tre eksperimenter samt et klassisk foredrag, og notatet beskriver og analyserer de enkelte formater samt diskuterer formaternes forskellige funktioner og potentialer.

Nøgleord: Øvrige
Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Grundtvigsk Forum
Antal sider: 21
ISBN: 978-87-93784-20-8 (pdf)

Læs mere

Grundtvigsk Forum.
Vifo Artikel 20.06.2022
Grundtvigsk Forum eksperimenterer med folkeoplysning, der kan engagere de unge