Vifo Udgivelse, april 2024

People’s Future Lab – Et lokalt, aktivistisk udviklingsprojekt med globalt sigte

Formålet med FFD's projekt People's Future Lab var at åbne blikket for både lokale og globale udfordringer og styrke den globale højskolebevægelse gennem et fælles fokus på bæredygtig handling og pædagogik. Vifos evaluering af projektet ser nærmere på projektets indsats, højskolerne og forandringsagenternes udbytte og kombinationen af det lokale og det globale. Håbet er at evalueringen kan give inspiration til FFD’s videre arbejde med koblingen mellem bæredygtighed og internationalt samarbejde.

Nøgleord: Demokrati Højskoler
Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Antal sider: 123
ISBN: 978-87-94468-13-8 (pdf)