Vifo

Vifo undersøger lederuddannelse i FDF og KFUM-Spejderne

Med midler fra Samfonden skal Vifo i samarbejde med FDF og KFUM-Spejderne undersøge, hvordan og med hvilket fokus lederuddannelse finder sted i de værdibaserede organisationer, mens deltagernes erfaringer med uddannelserne også bliver undersøgt. Formålet er at udvikle lederuddannelse i foreningslivet.

Frivillighed, værdier og lederskab går ofte hånd i hånd i det danske foreningsliv, og FDF’s og KFUM-Spejdernes lange tradition for at uddanne egne ledere er et skoleeksempel på netop det. Alligevel har de to værdibaserede organisationer et ønske om at udvikle yderligere på deres lederuddannelser ved hjælp af en undersøgelse – og derigennem lykkes bedre med at rekruttere og fastholde ledere.

Derfor vil de i samarbejde med Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) kigge nærmere på deres uddannelse af frivillige ledere samt deltagernes og instruktørernes erfaringer med kurserne. Undersøgelsen er en del af et større udviklingsprojekt, som FDF og KFUM-Spejderne sætter i gang for at udvikle deres eksisterende arbejde med uddannelse af ledere.

I projektet dækker lederuddannelse både over kurser arrangeret af organisationerne og mere uformel oplæring af ledere i de lokale grupper og kredse. Formålet med samarbejdet og projektet tager udgangspunkt i tre spor og lyder:

  1. At bidrage til de to deltagende organisationers udvikling og styrkelse af deres lederuddannelser.

  2. At skabe viden om det særlige ved lederuddannelser i frivillige og folkeoplysende foreninger. Det indebærer at finde ud af, hvad lederuddannelse betyder for både hovedorganisationernes og de lokale grupper og kredses virke, identitet, dannelse og fællesskab.

  3. At sætte fokus på de generelle vilkår, betydning og muligheder for uddannelse af ledere i det frivillige foreningsliv med særligt fokus på de værdibaserede organisationer.

Vifo har tidligere lavet projekter om og undersøgelser af de uniformerede spejderkorps. Det arbejde har blandt andet vist, at der stort set ikke findes nogen systematisk viden om de lederuddannelser, som finder sted i frivillige børne- og ungdomsorganisationer som FDF og KFUM-Spejderne – også selvom lederuddannelse har en høj prioritet i organisationerne.

Derfor skal den nye viden fra det kommende projekt blive fundamentet, som FDF og KFUM-spejderne kan bruge til at bygge videre på deres arbejde med lederuddannelse. Samtidig er forventningen, at projektet også kan gavne andre frivillige organisationer og foreninger i et bredere perspektiv efterfølgende.

Indsamling af viden, samarbejde om konkrete tiltag og udbredelse til andre interessenter

Selve projektet består af en fase med undersøgelse og en fase med udvikling.

Den første fase handler om at indsamle viden, som skal være springbrættet til at forstå, udvikle og eventuelt forbedre lederuddannelse i frivillige og folkeoplysende organisationer og foreninger. Det skal blandt andet ske gennem:

  • En kortlægning af de kurser, der eksisterer i henholdsvis FDF og KFUM-Spejderne: Hvilke typer af kurser udbydes, og hvilke kompetencer/værdier er i centrum?

  • Kvalitative interviews med uddannelsesudvalg samt instruktører og deltagere i kurserne.

  • Observationer af udvalgte lederuddannelser, som FDF og KFUM-Spejderne arrangerer.

På baggrund af den indsamlede viden fra første fase begynder udviklingsarbejdet hos FDF og KFUM-Spejderne i anden fase. Første fase af projektet finder sted i foråret 2022, og Vifo forventer at have den samlede rapport færdig i efteråret samme år. Derefter begynder anden fase, som både handler om udviklingsarbejdet hos FDF og KFUM-spejderne samt vidensdeling og afholdelse af konferencer i år 2023.

Læs mere om temaet

KFUM-Spejdere
Vifo Tema

Spejdere og FDF'ere

Læs lignende nyheder

Frivillig leder hos KFUM-Spejderne/FDF
Vifo Artikel 07.02.2022
Nyt projekt skal udvikle lederuddannelserne i FDF og KFUM-Spejderne
Shelter i Danmark
Vifo Artikel 28.04.2022
Ny rapport giver bud på, hvordan outdoorfaciliteter kan driftes i fremtiden
FDF'ere står om bålet
Vifo Artikel 02.12.2021
Livet som spejder/FDF’er i Aalborg kortlagt i ny rapport om uniformerede korps
KFUM-spejdere sidder foran telt
Vifo Artikel 02.12.2021
For Aalborgs uniformerede korps er værdierne det centrale omdrejningspunkt
Vifo Artikel 11.08.2021
Spejderne og FDF’ernes historie på 5 minutter!
Børn til FDF
Vifo Artikel 11.05.2021
Få indblik i værdier, pædagogik og dannelsesidealer i de uniformerede korps
Spejdere laver knob
Vifo Artikel 06.05.2021
Uniformerede korps har vidt forskellige rammer i fem store danske kommuner
Børn kigger på kompas
Vifo Artikel 06.05.2021
Spejdere klarer ofte sig selv, men er glade for samarbejdet med kommunerne