Vifo Udgivelse, juni 2019

Evaluering af Hearts & Minds 2015-2018

Evalueringen af Folkeuniversitetets Hearts & Minds festival har til formål at skabe en erfaringsopsamling på festivalen i perioden 2015-2018 samt at komme med fremadskuende perspektiver og anbefalinger til Folkeuniversitetets videre arbejde. Fokus i evalueringen er bl.a. på målgrupper, geografisk spredning og samarbejdsrelationer.

Skrevet af: Malene Thøgersen
Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning
Antal sider: 75
ISBN: 978-87-93784-08-6 (pdf)

Læs artiklen om evalueringen

Yoga på padleboard
Vifo Artikel 12.06.2019
Alternative formater og samarbejdsrelationer kan tiltrække nye målgrupper

Læs mere om højskolerne på vores temaside

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler