Vifo Udgivelse, februar 2019

Højskolernes værdier. En analyse af folkehøjskolernes værdigrundlag.

Med udgangspunkt i højskolernes skriftlige værdigrundlag har dette notat til formål at give en nærmere karakteristik af højskolernes værdier og visioner og variationen i disse på tværs af forskellige højskoler og højskoletyper. På et mere overordnet plan er det hensigten, at notatet kan give et uddybende indblik i skoleformens særlige karakteristika og højskolernes værdimæssige roller og positioner i samfundet som helhed.

Nøgleord: Højskoler Øvrige
Åbn rapport Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Antal sider: 41
ISBN: 978-87-93784-07-9 (pdf)

Læs artiklen om undersøgelsen

Højskoleelever der synger
Vifo Artikel 19.02.2019
Højskolernes værdigrundlag viser stor mangfoldighed

Læs mere om højskolerne på vores temaside

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler