Andre Udgivelse, oktober 2013

Inklusion i grundskole - Viden om tilgange og metoder til inklusion af elever med særlige behov

Formålet med denne pjece er at bidrage med aktuel viden om inklusion: Hvad siger loven? Hvordan defineres det? Hvilke tilgange og metoder har effektfuld virkning i forhold til at inkludere elever med særlige behov i den almindelige grundskole? Desuden forsøger pjecen at inspirere lærere, skoleledere m.fl. i arbejdet med inklusion.

Åbn rapport
Udgiver: Nationalt Videncenter for Frie Skoler
Antal sider: 20
ISBN: 978-87-995989-6-0