Vifo Udgivelse, september 2015

Når foreninger samarbejder...

Udgivelsen samler i kort form op på hovedresultaterne af rapporten 'Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører', der har undersøgt forskellige foreningers samarbejdsrelationer.

Skrevet af: Malene Thøgersen
Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Kulturministeriet
Antal sider: 8
ISBN: 978-87-92120-94-6, 978-87-92120-93- (elektronisk)

Se også den fulde rapport

Børn fra FC Grenå står ved en sø. Foto: FC Grenå
Vifo Udgivelse september 2015

Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører