Vifo Artikel 27.01.2015

Folkeuniversitetet - Én enhed, mange virkeligheder

Videncenter for Folkeoplysning sætter nu Folkeuniversitetet under lup og undersøger organisationens udvikling, økonomi, deltagere og aktiviteter samt Folkeuniversitetets helt særlige organisering og struktur. Undersøgelsen er en del af Vifos arbejde med at skabe indsigt i folkeoplysningens forskellige hovedområder.

Folkeuniversitet har siden sin etablering i 1898 har haft til formål at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater til den brede voksne befolkning gennem foredrag og kurser. Igennem disse godt og vel 100 år er der imidlertid sket meget med Folkeuniversitetet som organisation.

I dag er Folkeuniversitetet en lovbestemt statsstøttet organisation, der har sit eget kapitel i folkeoplysningsloven. Både i forhold til organiseringen, støttestrukturerne og det meget eksplicitte formål adskiller Folkeuniversitetet sig fra de øvrige aktører på folkeoplysningsområdet.

Med projektet ’Folkeuniversitetet: Én enhed – mange virkeligheder’ sætter Vifo Folkeuniversitetet under lup. Undersøgelsen er en del af Vifos grundlæggende arbejde med at skabe indsigt i de enkelte hovedområder under folkeoplysningen.

Blandt de mest centrale fokuspunkter i undersøgelsen er de følgende: 

  • At skabe indblik i de centrale historiske udviklingstræk, der Videncenter har betydning for Folkeuniversitetet som organisation i dag.
  • At belyse Folkeuniversitetets udvikling i forhold til økonomi, deltagertal og aktivitetsniveau fordelt på de enkelte enheder i organisationen.
  • At belyse Folkeuniversitetets særlige organisering og struktur samt diskutere betydningen af denne for Folkeuniversitetets virksomhed.
  • At sætte fokus på lokalkomitéernes udvikling og rolle i Folkeuniversitetet i dag med særlig fokus på komiteernes potentialer og udfordringer.

Undersøgelsen bygger på materiale udleveret af Folkeuniversitetet, kvalitative interviews med nøglepersoner fra de respektive dele af organisationen samt en spørgeskemaundersøgelse blandt Folkeuniversitetets lokalkomitéer.

Download rapporten

Voksne til undervisning. Foto: Folkeuniversitetet i Aalborg
Vifo Udgivelse november 2015

Folkeuniversitetet - Én organisation, mange virkeligheder

Læs artiklerne og kommentarerne om undersøgelsen

Vifo Artikel 16.12.2015
Samfundsudviklingen udfordrer Folkeuniversitetets strukturer
Vifo Artikel 16.12.2015
Folkeuniversitetets lokalkomitéer – under udvikling eller afvikling?
Forelæsningssal med mange mennesker
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet trænger til selvransagelse
Forelæsning
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet skal satse på udvikling og samarbejde

Læs mere om Folkeuniversitetet på temasiden

Fyldt sal på Aarhus Folkeuniversitet
Vifo Tema

Folkeuniversitetet