Vifo Kommentar 16.12.2015

Folkeuniversitetet trænger til selvransagelse

Kommentar: Folkeuniversitet i Danmark er teknisk set én juridisk enhed, men i praksis en ret så uoverskuelig struktur med et ofte problematisk indbyrdes samarbejde og en uklar ansvarsfordeling i organisationen. Spørgsmålet er, om ikke det er tid til selvransagelse i en organisation med stagnerende tilslutning i mange led?

Skrevet af: Henrik H. Brandt

Man skal ikke dvæle mange sekunder ved de spændende kurser, foredragsrækker og arrangementer, som Folkeuniversitetets afdelinger og lokalkomitéer hvert år tilbyder den danske befolkning, for at konstatere, at den traditionsrige institution i mange henseender strutter af engagement og lever engageret op til sit formål om at formidle spændende forskning til den brede danske befolkning.

Til gengæld vil det kræve mange timers tunge forelæsninger at forklare selve organiseringen – for slet ikke at tale om logikken i organiseringen – af en institution, der set udefra er en rodebunke af indbyrdes konkurrerende eller svagt sammenhængende afdelinger og komitéer. Tilmed skal den uoverskuelige institution trods alle interne forskelligheder og modsætninger i udtryk, arbejdsmetoder og gennemslagskraft tilsyneladende fortsat forstås som én sammenhængende juridisk konstruktion.

Hvordan er det lykkedes at skabe en organisation, hvor de formelt ansvarlige i Folkeuniversitetsnævnet og de regionale Regionsstyrelser i praksis kun spiller beskedne roller for at drive udviklingen og trimme organisationen til nutiden?

Er det hensigtsmæssigt, at de mest succesrige afdelinger med Aarhus i spidsen i ikke ringe grad har fået succes ved at udfordre værdier og metoder, som andre dele af organisationen hårdnakket ønsker at holde i hævd?   

Fuld af paradokser

Folkeuniversitetet er som organisation fuld af sådanne paradokser. Men eftersom Folkeuniversitetet næppe har sit lige i det danske samfund, er det svært at vurdere, om organisationen med den uoverskuelige struktur og de indre modsætninger samlet set præsterer godt nok i forhold til sit fulde potentiale?

Man kan dog konstatere, at de store afdelinger i universitetsbyerne præsterer vidt forskelligt med vidt forskellige metoder og stærkt varierende grad af varme følelser for hinanden i spændingsfeltet mellem samarbejde og indbyrdes rivalisering.

Man kan ligeledes konstatere, at der ikke synes at være en overordnet strategi eller intern mekanisme for at hjælpe de mange lokalkomitéer i mindre byer med at udvikle og forny sig løbende og fastholde en demokratisk forankring i deres lokalsamfund. Dybest set kan lokalkomitéer og afdelinger få lov at sande til i inaktivitet eller mangel på interesse, uden at den overordnede organisation synes at tage affære. 

Sådanne forhold er naturligvis problematiske for en institution, der modtager et betydeligt statstilskud og ifølge Kulturministeriet er at regne som én samlet juridisk konstruktion. Man kunne nok have en mistanke om, at en organisation med en lidt mere logisk og stringent opbygning og intern ansvars- og opgavefordeling alt andet lige ville være i stand til at præstere bedre og spille en endnu større rolle som formidler af forskningsbaseret viden til den brede befolkning, end Folkeuniversitetet gør i dag?

Stagnation i mange led

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) gør i rapporten ’Folkeuniversitetet – Én organisation, mange virkeligheder’ et forsøg på at forklare og analysere den komplicerede organisation, der i mange led har haft en stagnerende virksomhed over det seneste årti. Stagnationen er sket, selv om mange engagerede mennesker i organisationens forskellige led også i dag skaber en imponerende rigdom af tilbud til den brede befolkning om bredere indsigt og forståelse i en lang række emner.

Når man ser på de historiske interessemodsætninger og egeninteresser, der gennem årene har ført til Folkeuniversitetets komplicerede struktur, kan man måske tvivle på, om organisationen ved egen kraft vil være i stand til at modernisere organisationen og skabe en mere trimmet struktur?

Hvordan sikrer man et højt og varieret aktivitetsniveau i alle hjørner af landet? Hvordan får man højere transparens i forhold til den samlede virksomhed og større handlekraft i forhold til at samarbejde internt og eksternt?  Kort sagt, hvordan adresserer man bedst tidens udfordringer for den samlede forskningsformidling til befolkningen?

Vifo-rapporten kan forhåbentlig opmuntre til kritisk selvransagelse i en institution, der dybest set eksisterer for at gøre befolkningen bedre i stand til at forstå og møde tidens udfordringer. Formålet med Folkeuniversitetet går næppe af mode, men organisationens struktur er forældet.

Folkeuniversitetet bør derfor overveje sin organisatoriske opbygning og afklare den interne rollefordeling langt mere præcist end i dag. Man bør måske sætte gang i arbejdet, før andre udbeder sig en logisk forklaring på de mange interessemodsætninger og uklarheder, der præger organisationen i dens nuværende form. En sådan forklaring vil nemlig blive vanskelig at give for selv de mest drevne forelæsere.

Læs de øvrige artikler og kommentarer om undersøgelsen

Vifo Artikel 16.12.2015
Folkeuniversitetets lokalkomitéer – under udvikling eller afvikling?
Vifo Artikel 16.12.2015
Samfundsudviklingen udfordrer Folkeuniversitetets strukturer
Forelæsning
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet skal satse på udvikling og samarbejde

Download rapporten

Voksne til undervisning. Foto: Folkeuniversitetet i Aalborg
Vifo Udgivelse november 2015

Folkeuniversitetet - Én organisation, mange virkeligheder

Læs mere om Folkeuniversitetet på temasiden

Fyldt sal på Aarhus Folkeuniversitet
Vifo Tema

Folkeuniversitetet

Læs lignende artikler

Vifo Artikel 17.03.2023
Ny undersøgelse: Stabilitet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer trods ny struktur
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
Personer sidder i klasselokale. Foto: GettyImages/skynesher
Vifo Artikel 22.03.2022
Vifo vil undersøge livet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer
Christianborg
Vifo Idan Artikel 07.12.2021
Penge til Kulturens Analyseinstitut, Folkeuniversitetet og esport på ny finanslov
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Yoga på padleboard
Vifo Artikel 12.06.2019
Alternative formater og samarbejdsrelationer kan tiltrække nye målgrupper
Vifo Artikel 07.01.2019
Vifo evaluerer Folkeuniversitetets Hearts & Minds festival
Vifo Artikel 26.10.2018
Vifo Forum ser på mænd i folkeoplysningen
Kvinder smiler
Vifo Artikel 13.04.2018
Ny struktur for Folkeuniversitetet vedtaget i Folketinget
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 10.07.2017
Lovforslag om ny struktur for Folkeuniversitetet sendt i høring
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 23.06.2017
Arbejdsgruppe foreslår nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet
Publikum smiler
Vifo Artikel 21.03.2017
Arbejdsgruppe skal se nærmere på Folkeuniversitetets struktur
Troels Borring
Vifo Artikel 28.10.2016
Folkeuniversitetets formand stopper
Publikum til forelæsning
Vifo Artikel 30.05.2016
Folkeuniversitetet vil kulegrave sin struktur
Vifo Artikel 16.12.2015
Folkeuniversitetets lokalkomitéer – under udvikling eller afvikling?
Vifo Artikel 16.12.2015
Samfundsudviklingen udfordrer Folkeuniversitetets strukturer
Forelæsning
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet skal satse på udvikling og samarbejde
Vifo Artikel 27.01.2015
Folkeuniversitetet - Én enhed, mange virkeligheder
Vifo Artikel 24.02.2014
Aftenskoler, folkeuniversitet og daghøjskoler: Vi savner anerkendelse